Asle Moen

Forsker 1109, Miljøtiltak

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 95154385
Tlf
+47 95154385
E-post
asle.moen@vetinst.no

Asle er gruppeleder for bekjempelsesgruppa ved miljø- og smittetiltak. Gruppa arbeider i hovedsak med bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro). I tillegg gjennomfører gruppa tiltak for å fjerne fremmede og introduserte fiskearter.

Asle har jobbet med gyrobekjempelsen siden 2003. Først som prosjektmedarbeider/prosjektleder i VESO AS og deretter i Veterinærinstituttet etter en virksomhetsoverdragelse i 2007. Asle har sittet som gruppeleder siden 2009.

Faglig bakgrunn

Cand.scient. 2002

Forskningsprosjekter

Bekjempelse mort i Bymarka

Målet med prosjektet er å fjerne den introduserte fisken mort (Rutilus rutilus) fra 7 vann i Bymarka, Trondheim, for å hindre videre spredning til Trondheims drikkevannskilde, Jonsvatnet. Fjerningen av mort skjer ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin, og er planlagt til tidsrommet 19.-23- september 2016.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Miljø- og smittetiltak

Gyrobekjempelse Drivaregionen

Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva.
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse Skibotnregionen

Norsk: Prosjektet skal fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Skibotn ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse

Prosjekt for organisering og administrasjon av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet i forbindelse med pågående bekjempelsestiltak mot Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2007 - 2020
Område
Miljø- og smittetiltak
Medlem av styret for Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet siden 2008