InhibioList – Nye bærekraftige produkter for bekjempelse av Listeria monocytogenes i akvakulturindustrien

Prosjektet InhibioList skal bidra til bærekraftig bekjempelse av Listeria i en av Norges viktige næringer, nemlig akvakultur.

InhibioList bygger på forskning utført av prosjektpartnerne Inhibio AS og Veterinærinstituttet som har oppdaget en gruppe stoffer med sterke antibiofilm-egenskaper. 

Prosjektet vil utvikle disse stoffene til bruk i flytende løsninger, plast, maling og andre overflatebehandlinger som skal redusere forekomsten av Listeria i akvakulturinsdustrien, inklusiv transport, prosessering og lagring.

Akvakultur og tilhørende industrier yter et vesentlig bidrag til norsk økonomi, og det er avgjørende at akvakulturproduktene er trygge.

Bakterien Listeria monocytogenes kan gi alvorlig matbåren sykdom med sykehusinnleggelse og i verste fall død. Dessverre har det vist seg at det er vanskelig og kostbart å holde produksjonslokaler fri for Listeria, delvis fordi bakteriene kan overleve i biofilm som gjør de svært motstandsdyktige.

Den nyoppdagete gruppen av stoffer, som kalles Inhibio, bygger på et helt nytt prinsipp i bekjempelse av bakterier; dvs å hindre bakteriene i å danne biofilm. Målsetningen i prosjektet er å utvikle og teste tidlig generasjon prototyper for overflatebehandling basert på Inhibio stoffene for bruk i akvakulturindustrien.

InhibioList er et samarbeid mellom norsk og internasjonal industri og forskningsinstitusjoner. 

Prosjektleder fra Veterinærinstituttet
Live L. Nesse

Ansvarlig fra Veterinærinstituttet
Lene K. Vestby

Samarbeidspartnere
Inhibio AS
Norner Research AS
Dynea AS
Nasjonal og internasjonal akvakulturindustri

Hjemmeside
www.inhibio.no

Forskninginformasjon

Start
2015-02-17
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
245665
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Biofilm, Matbakteriologi, Miljø- og smittetiltak

Forskere

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no