Offentlig postjournal

Offentlig journal (postlister) for Veterinærinstituttet kan lastes ned her. Bestilling av dokumenter og saker gjøres pr. e-post til postmottak@vetinst.no. Husk å oppgi dokumentnummer.

2024

Offentlig journal uke 15
Offentlig journal uke 14
Offentlig journal uke 13
Offentlig journal uke 12
Offentlig journal uke 11

Offentlig journal uke 10
Offentlig journal uke 9
Offentlig journal uke 8
Offentlig journal uke 7
Offentlig journal uke 6
Offentlig journal uke 5
Offentlig journal uke 4 
Offentlig journal uke 3
Offentlig journal uke 2
Offentlig journal uke 1