Offentlig postjournal

Offentlig journal (postlister) for Veterinærinstituttet kan lastes ned her. Bestilling av dokumenter og saker gjøres pr. e-post til postmottak@vetinst.no. Husk å oppgi dokumentnummer.

2023