Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i norsk fjørfebesetning

Høypatogen fugleinfluensa er i oktober 2022 påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Rogaland.

Dette er tredje gang den alvorlige sykdommen påvises i et fjørfehold i Norge. I november 2021 ble høypatogen fugleinfluensa påvist i to verpehønsbesetninger i Klepp kommune i Rogaland. Begge besetningene bestod av 7500 verpehøns, og sykdomsforløpet var svært skutt med høy dødelighet. Besetningene ble sanert, og det ble ikke påvist videre smittespredning.

I oktober 2022 er høypatogen fugleinfluensa igjen påvist hos fjørfe i Klepp kommune i Rogaland. En rugeeggbesetning (foreldredyr i slaktekyllingproduksjon) med 7000 dyr ble avlivet kort tid etter at det ble rapportert om brå økning i dødelighet.

Det er en høypatogen fugleinfluensa av subtypen H5N1 som er påvist i utbruddene i 2021 og 2022. Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge hos villfugl i 2020.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap.

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for influensa. I tillegg til diagnostikk bistår Veterinærinstituttet med faglige råd i forbindelse med Mattilsynets utbruddshåndtering.

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av fugleinfluensa hos villfugl og fjørfe i Norge, utarbeider statusrapporter og gjør risikovurderinger basert på forekomst av fugleinfluensa i Norge og Europa.

Les saker om fugleinfluensa her:

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Veterinærinstituttet har en egen side for ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa. Her finner du nyttig informasjon om blant annet om fugleinfluensa, smitte og andre ressurser.

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe