Fugleinfluensa hos fjørfe i Norge

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge i november 2021. Den alvorlige virussykdommen har frem til nå blitt påvist i fem kommersielle besetninger med fjørfe, i to hobbyfjørfehold og i to fugleparker i Norge.

Påvisninger av høypatogen fugleinfluensa hos fjørfe og tamfugl i Norge:

Dato

Kommune

Fylke

Kategori

18.02.2024LundRogalandKommersiell - 8000 foreldredyr slaktekylling, oppal

13.10.2023

TromsøTroms og FinnmarkHobbyfjørfehold

21.04.2023

Kvinnherad

Vestland

Hobbyfjørfehold
14.04.2023KristiansundMøre og Romsdal

Fuglepark (høns)

11.11.2022

Sola

Rogaland

Kommersiell - 7500 verpehøns

21.10.2022

Klepp

Rogaland

Kommersiell - 7000 foreldredyr slaktekylling, rugeegg

17.11.2021

Klepp

Rogaland

Kommersiell - 7500 verpehøns

11.11.2021

Klepp

Rogaland

Kommersiell - 7500 verpehøns

03.12.2020

Rogaland

Fuglepark (kalkun, høns m.m.)

HPAI i 2023-2024

I oktober 2023 ble HPAI H5N1-virus tilhørende klade 2.3.4.4b påvist i et hobbyfjørfehold i Tromsø. Seks av totalt 19 høner var døde ved påvisningstidspunktet. Flokken hadde fri tilgang til uteområder. 

I februar 2024 ble HPAI H5N1-virus tilhørende klade 2.3.4.4b påvist i en kommersiell besetning med slaktekylling foreldredyr (oppal). Mistanken oppstod etter økt dødelighet i flokken. Totalt 18000 kyllinger fordelt på to hus ble avlivet i forbindelse med utbruddsbekjempelse.

HPAI i 2022-2023

I oktober 2022 ble høypatogen fugleinfluensa igjen påvist hos fjørfe i Klepp kommune i Rogaland. En rugeeggbesetning (slaktekylling-foreldredyr) med 7000 høns ble avlivet kort tid etter at det ble rapportert om brå økning i dødelighet. Det ble påvist HPAI H5N1-virus tilhørende clade 2.3.4.4b i svaberprøver fra besetningen.

I november 2022 ble HPAI påvist i en kommersiell verpehønsbesetning i Sola kommune i Rogaland, også dette utbruddet var forårsaket av HPAI H5N1-virus tilhørende clade 2.3.4.4b.

I april 2023 ble HPAI H5N1-virus tilhørende clade 2.3.4.4b påvist hos tre høner og en hane tilhørende et kommunalt fuglehold i Vanndamman park i Kristiansund kommune. Hønsefuglene døde i løpet av et par dager. I den samme parken oppholder det seg også villfugl, blant annet svaner, ender og duer. Senere samme måned ble det påvist HPAI H5N1-virus tilhørende klade 2.3.4.4b hos høner i et hobbyfjørfehold i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Fuglene ble undersøkt etter at fem av totalt åtte høner i fjørfeholdet døde i løpet av halvannen uke. Da de tre gjenlevende fuglene ble prøvetatt hadde to av tre høner hvesende pust. Den ene hadde tydelig nedsatt allmenntilstand, og det ble observert sekret fra øyne og luftveier, samt pustebesvær. Av dyrevelferdshensyn ble de gjenlevende hønene avlivet samme dag.

HPAI i 2021-2022

I november 2021 ble høypatogen fugleinfluensa påvist i to kommersielle verpehønsbesetninger i Klepp kommune i Rogaland. Begge besetningene bestod av 7500 verpehøns, og sykdomsforløpet var svært akutt med høy dødelighet. Det var HPAI H5N1-virus tilhørende clade 2.3.4.4b som ble påvist i svaberprøver fra høner i de to flokkene. Besetningene ble sanert, og det ble ikke påvist videre smittespredning. Det var ingen ytterligere utbrudd blant fjørfe eller andre typer tamfugl i 21/22-sesongen i Norge til tross for høy forekomst av HPAI blant villfugl.

HPAI i 2020-2021

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge 27. november 2020 hos en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. I slutten av november 2020 det rapportert om syke fugler i en fuglepark på Nærbø i Hå kommune i Rogaland. HPAI H5N8 ble påvist hos både kalkun og høns som hadde tilhold i parken. Alle tamfugler som hadde tilhold i parken ble avlivet.

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for aviær influensa og leder overvåkingsprogrammene for aviær influensa hos fjørfe og villfugl i Norge. I tillegg til diagnostikk bistår Veterinærinstituttet med faglige råd til Mattilsynet og andre aktører, utarbeider statusrapporter og vurderer risiko basert på forekomst av fugleinfluensa i Norge og Europa.

Les saker om fugleinfluensa her:

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Veterinærinstituttet har en egen side for ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa. Her finner du nyttig informasjon om blant annet om fugleinfluensa, smitte og andre ressurser.

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe