Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i verpehønsbesetningen i Rogaland

Denne saken er eldre enn to år

Nærmere undersøkelser viser at fugleinfluensaviruset som ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland 11. november, var en høypatogen variant, nærmere bestemt H5N1. Mattilsynet har i dag, 12. november, kunngjort portforbud for fjørfe i Rogaland.

Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa har blitt påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge. HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap.  

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Som nasjonalt referanselaboratorium for influensa hos dyr, bistår Veterinærinstituttet Mattilsynet i deres håndtering av saken. Veterinærinstituttet har sendt materiale til Folkehelseinstituttet for helgenomsekvensering av viruset.

Resultatene forventes å være klare seint fredag kveld og vil kunne gi informasjon om virusets opphav. Prøvemateriale vil også bli sendt til EUs referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Det er viktig at fjørfeeiere er særdeles nøye med god smittebeskyttelse for ikke å få smitte inn i egen besetning.

Veterinærinstituttet samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i utbruddsarbeidet.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav: Fugleinfluensa bekreftet hos en besetning verpehøns i Rogaland 

Les tidligere sak om påvisning av fugleinfluensa i verpehønsbesetningen 

Les Mattilsynets  pressemelding om restriksjoner i Rogaland etter funn av fugleinfluensa

Les mer om portforbud på Mattilsynets nettsider

Del artikkel