Fugleinfluensavirus kommer trolig fra Russland

Denne saken er eldre enn to år

Undersøkelser viser at fugleinfluensaviruset som er påvist hos verpehøns i Rogaland trolig kommer fra Russland med villfugl.  

- Det er sannsynlig at fugleinfluensaviruset som er påvist hos verpehøns kommer med trekkfugler fra Russland, men opprinnelsen til viruset er ikke kartlagt, sier forsker ved Veterinærinstituttet Torfinn Moldal, og legger til:

- Etter påvisningen av høypatogent fugleinfluensavirus hos verpehøns i Rogaland, sendte Veterinærinstituttet prøver av fugleinfluensaviruset til Folkehelseinstituttet for ytterligere analyser.

Bekrefter virusfunn

Funnene til Folkehelseinstituttet ble bekreftet av det europeiske referanselaboratoriet for fugleinfluensa, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

- Arvestoffet til viruset ble undersøkt av Folkehelseinstituttet og sammenlignet med virus som er påvist i andre land. Resultatene bekrefter at det er snakk om høypatogent fugleinfluensavirus av varianten H5N1, foreller Moldal.

Undersøkelsene viser også at fugleinfluensaviruset hos hønene i Rogaland er svært lik fugleinfluensavirus fra prøver tatt fra villfugl og fjørfe i Russland og enkelte europeiske land i perioden oktober-november 2021.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sannsynligheten for smitte av begge virus variantene fra fugl til mennesker svært lav.

Lurer du på hva høypatogen fugleinfluensa er? Spørsmål og svar finner du her. 

Mer informasjon om påvisningen av høypatogen fugleinfluensa finner hos Mattilsynet

Mer om fugleinfluensa finner du hos Folkehelseinstituttet.

Del artikkel