Veterinærinstituttets fotoarkiv

Bilder i fotoarkivet kan brukes gratis i redaksjonell sammenheng. Bildene er tenkt til bruk i omtale og presentasjon av Veterinærinstituttet sine aktiviteter. 

For annet bruk, vennligst ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved instituttet, kommunikasjon@vetinst.no. Fotograf og kilde (Veterinærinstituttet) må oppgis.

Til presse og andre gjester

Du finner fotoarkivet her og du trenger ikke å logge inn for å få tilgang. Her har du i utgangspunktet lov til å bruke alle bilder.

Copyright - opphavsrett

Hvert enkelt bilde skal være kreditert på følgende måte:

Foto: Fornavn Etternavn / Veterinærinstituttet

Kreditering skal stå på eller i umiddelbar nærhet til bildet. På trykksaker skal fotograf oppgis på kolofonsiden.

Slik bruker du arkivet

Bruk søket for å finne frem til ønsket bilde, eller klikk på de ulike temaene. Tips til søk.

Bildene finnes i tre størrelser:

  • liten for bruk på web
  • middels for bruk i PowerPoint, Word
  • stor for bruk i trykksaker som rapporter, aviser og tidsskrifter.

Kontakt

Har du spørsmål angående bruk av Veterinærinstituttet sitt fotoarkiv, kontakt redaktør for bildearkivet Bryndis Holm.

Avtale for bruk av bildene i Veterinærinstituttets bildearkiv

Når du benytter bilder fra bildearkivet aksepterer du følgende retningslinjer:

  • Innholdet i denne mediebanken er Veterinærinstituttets eiendom. 
  • Det er ikke tillatt å bruke kommersielt, videreformidle til tredjepart, lagre i egne databaser, endre eller manipulere uten avtale med kommunikasjonsavdelingen i Veterinærinstituttet.
  • Ved bruk av materiale i mediebanken skal fotograf og Veterinærinstituttet alltid krediteres. Innholdet i Veterinærinstituttets mediebank er opphavsrettslig beskyttet materiale.
  • Ved å akseptere disse vilkårene, vil du få tilgang til Veterinærinstituttets mediabank.

For spørsmål, kontakt oss på kommunikasjon@vetinst.no.