Fugleinfluensa påvist i fjørfebesetning i Rogaland

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om påvisning av fugleinfluensa (H5N1) i en kommersiell fjørfebesetning i Rogaland.

Veterinærinstituttet har i dag 21. oktober analysert innsendte prøver fra en kommersiell fjørfebesetning i Rogaland. Prøvene er undersøkt med en PCR-metode og er positive for HPAI H5N1.

Flokken ble allerede i går avlivet etter vedtak fattet av Mattilsynet, med bakgrunn i mistanke om alvorlig smittsom sykdom etter at det ble raskt økende dødelighet.

Den rammede gården ligger innenfor bekjempelsessonen Mattilsynet har opprettet i forbindelse med et utbrudd med Newcastlesyke i en annen fjørfebesetning i Rogaland i slutten av september.

Veterinærinstituttet har anbefalt et portforbud og jaktforbud i dette området nå, for å redusere faren for smitte fra villfugl til fjørfe. Mattilsynet har nå innført jaktforbud i tillegg til soner rundt gården.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble for første gang påvist hos villfugl i Rogaland i 2020 (subtype H5N8).

I 2021 ble høypatogen fugleinfluensa påvist for første gang i to kommersielle fjørfebesetninger i Norge. De to gårdene lå tett på hverandre i Rogaland.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap.

Dette gjør Veterinærinstituttet

Som nasjonalt referanselaboratorium for influensa hos dyr, bistår Veterinærinstituttet Mattilsynet i deres håndtering av saken.

Publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, skal være varsom med kontakt med slike. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Det er viktig at fjørfeeiere er særdeles nøye med god smittebeskyttelse for ikke å få smitte inn i egen besetning.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

→ Her finner du en oppdatert status på situasjonen i Norge og Europa.

Del artikkel