Ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa

For første gang er det påvist høypatogen aviær influensa (HPAI), også kalt fugleinfluensa, hos en kommersiell fjørfebesetning i Norge. Det er snakk om influensa A virus av varianten H5N1. Viruset kan være svært smittsomt og dødelig for fjørfe.

Det første tilfellet av HPAI i Norge ble påvist hos en kortnebbgås i Rogaland i november 2020. Den gangen ble det påvist influensa A (H5N8)-virus. Denne virusvarianten ble i etterkant påvist hos villfugl i følgende fylker: Rogaland, Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet. Den foreløpig siste påvisningen av H5N8 fra villfugl er fra i slutten av juli.

Siste nyhetssak: Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i verpehønsbesetningen i Rogaland (vetinst.no)

Hva er fugleinfluensa?
Fugleinfluensa eller aviær influensa rammer en rekke fuglearter, inkludert fjørfe som høns, kalkuner, gjess og ender.

Sykdommen er smittsom og er forårsaket av influensa A-virus. Viruset finnes i to hovedformer - en mindre sykdomsfremkallende form (lavpatogen aviær influensa, LPAI) og en sterkt sykdomsfremkallende form (høypatogen aviær influensa, HPAI).  

Det er vanlig å finne fugleinfluensavirus i naturen, og viruset eksiterer i flere varianter og subtyper.

Informasjon om smitteforebygging er tilgjengelig hos Mattilsynet.

Hva er forskjellen mellom lavpatogen og høypatogen fugleinfluensa?
Forskjellen mellom høypatogen og lavpatogen fugleinfluensa avhenger av overflateproteinene til Influensa A-viruset. Inndelingen baseres på overflateproteiner kalt Hemaglutinin (H-protein) og Neuraminidase (N-protein). Avhengig av formen på disse overflateproteinene deles viruset videre inn i subtyper.  

Det finnes 16 ulike H-proteiner og 9 ulike N-proteiner, og alle kombinasjoner av de to kan forekomme. Ande-, måke- og vadefugler som regnes naturlige verter for influensa A-virus.

Av høypatogene fugleinfluensavirus finnes kun subtypene H5 eller H7. Lavpatogene virus av disse subtypene kan mutere til den høypatogene formen av viruset.

Hva skal jeg gjøre om det er mistanke om smitte i en fjørfeflokk?
Fugleinfluensa er en A-sykdom, og tilfeller av sykdom eller mistanke om sykdom skal rapporteres til Mattilsynet umiddelbart. 

Kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Mer informasjon finner du hos Mattilsynet.

Kan fugleinfluensa smitte til mennesker? 
Det har forekommet enkelttilfeller hvor fugleinfluensa (influensa A-virus med subtype H5 eller H7) har smittet til mennesker. Smittefaren er vurdert som svært lav av Folkehelseinstituttet.

Om du finner død eller syk fugl, ikke rør fuglen eller fuglene. Ta kontakt med Mattilsynet og meld fra om funnene.

Hvordan oppfører fugleinfluensaviruset seg ute i miljøet?
Under gunstige forhold kan viruset overleve en god stund ute i miljøet. Lav temperatur, beskyttelse mot sollys og organisk materiale gir gunstige forhold for overlevelse i miljøet. Viruset kan overleve i noen uker i fjørfehus ved romtemperatur og noen måneder hvis temperatur faller et stykke under romtemperatur. I ferskvann som har vært frosset til is ved – 20 °C har viruset overlevd i 12 måneder.

Hvordan kan jeg hindre smittespredning? 
Viruset er ikke spesielt motstandsdyktig, og kan bli inaktivert av desinfeksjonsmiddel eller vaskemidler som løser opp fett. Det er viktig at viruspartiklene ikke er beskyttet av organisk materiale, slik at desinfeksjonsmiddelet får virke.

Spørsmål om syke fugler

Har du som privatperson eller dyreeier spørsmål relatert til fugleinfluensa, kontakt Mattilsynet. 

Om du mistenker sykdom hos fjørfe eller fugl i fangenskap (tamfugl) ta kontakt med veterinær.

Mistenker du at fjørfe eller ville fugler har sykdommen fugleinfluensa kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Når det gjelder råd til dyreeiere eller enkeltpersoner, er det Mattilsynet som håndterer dette. Du finner informasjon på Mattilsynets nettsider. (Lenke)

Har du hobbyfjørfehold finner du informasjon på Mattilsynets nettsider.

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer og klinikker

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe

Mer informasjon:

Veterinærinstituttet: Fugleinfluensa i Norge.
Veterinærinstituttet: Aviær influensa. (fugleinfluensa)Folkehelseinstituttet: Fakta om fugleinfluensa.
Mattilsynet: Utbrudd av fugleinfluensa.
Mattilsynet: Fugleinfluensa påvist i Rogaland.

Nyhetssaker: