iNOBox - A Technololgy- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive and Science-based Agri-Food Industry in Norway

Etablering av web-verktøy for evaluering og implementering av fem innovative matprosesseringsteknologier.

Med matsikkerhet høyt på den sosialpolitiske dagsorden, kan innovative prosessteknologier bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne

og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning. iNOBox sitt hovedmål er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet, i samarbeid med markedsaktørene i den norske matindustrien. Gjennom tverrfaglig forskning vil iNOBox øke kunnskapen om bruk av innovative teknologier, som høytrykk, kald plasma, pulserende elektriske felt, ultralyd, UV-lys og mikrobølger.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader. Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger (438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag). iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å spare energi (1.5-5%), redusere klimagassutslipp (0.1% på nasjonalt nivå) og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

For å sikre en vellykket implementering av innovative prosesser, må matprodusenter være klar over fordelene (og hvordan disse kan kommuniseres til forbrukerne), egnetheten til forskjellige produkter/applikasjoner, samt vitenskapelige, tekniske og regulatoriske aspekter. iNOBox har som mål å utvikle et nettbasert innovasjonsverktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, overvinne flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal gi effektiv kunnskapsdeling fra iNOBox-prosjektet.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med (inter)nasjonale forsknings- og industripartnere, og vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere (2 PhD-er og 2 Postdoc-er).

Prosjektleder ved Veterinærinstituttet

Christiane Fæste

Samarbeidspartnere

Nofima (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (UK), University of Zaragoza (ES), TNO (NL), Bamagruppen (NO), Den stolte hane (NO), Findus Norge (NO), Fjordland og Matvarehuset (NO), Fjordkjøkken (NO), HOFF (NO), MatBørsen (NO), Advanced Microwave Technologies (UK), ELEA-Technology (DE), Hiperbaric (ES/US), UV Technology (UK)

Forskninginformasjon

Start
2018-01-01
Slutt
2022-06-30
Prosjektnummer
281106
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Matallergi