Funn av syk villfisk

Syk villfisk - registrer ditt funn her

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har opprettet et nasjonalt meldingssystem der du kan laste opp bilder og registrere opplysninger om funnet. Vi oppfordrer til at fisken oppbevares kjølig uten å fryses inntil videre håndtering er avklart med Veterinærinstituttet. Alle som benytter systemet får tilbakemelding. Meldingssystemet er et ledd i helseovervåkningen av villfisk.

Denne webløsningen for registrering ble aktivert 1. juni 2020.

Du har nå kommet til Veterinærinstituttets side om hva du gjør dersom du finner syk eller død villfisk. Din registrering er et viktig bidrag i arbeidet med å overvåke helsesituasjonen hos villfisken.

Meldingssystemet som etableres er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet, der Veterinærinstituttet står for registrering og vurdering av innsendte meldinger og bilder. Dette følges opp med organisering av eventuell prøvetaking og påfølgende analyser om situasjonen tilsier det.

Registrering via linken ivaretar varslingsplikten til Mattilsynet.

Oversikt over innsendelser og resultater av eventuelle prøvesvar vil bli rapportert jevnlig til Mattilsynet. Rapportene vil bli lagt ut på denne nettsiden, se lenger ned.

Takk for ditt bidrag!

Kort om ordningen

Villfisken kan bli syk, og i den forbindelse er det viktig å oppdage smittsomme sykdommer tidlig slik at vi kan sette i gang tiltak for å begrense smitten. Registrering av observasjoner i form av bilder og informasjon er viktig for en kostnadseffektiv bruk av ressursene. Ditt bidrag er en del av vår vurdering av hvor det skal tas ut prøver og hvilke prøver som skal undersøkes og hvordan.

Det er viktig at dødelighet i vassdrag blir varslet tidligst mulig fordi det kan være vanskelig å få tak i syk eller nydød fisk som er egnet for videre undersøkelser.

Innsendelse ivaretar varslingsplikten til Mattilsynet.

Spørsmål? - ta kontakt med Veterinærinstituttet via tekstmelding til mobil 480 83 020.
 
Her vil rapporter og beskrivelser fra prosjekter legges ut fortløpende.
 

Nyttige lenker:

Red Skin Disease
UDN (Ulcerativ dermal nekrose) 
BKD (bakteriell nyresjuke)
Furunkulose
Gyrodactylus salaris
Kveis
Lakselus
Parvicapsulose
Proliferativ nyresyke (PKD)
Francisellose hos torsk
Krepsepest

Denne siden er under utvikling. Flere lenker kommer.