Karin Lagesen

Konst. seksjonsleder, Forsker, Epidemiologi

Mobilnr
+47 91575916
E-post
Karin.Lagesen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

ICONIC

Antimikrobiell resistens er en av verdens mest alvorlige trusler, og kunnskap om hvordan resistens utvikles, spres og kan forebygges er svært viktig for folke- og dyrehelse, og for matsikkerhet og bærekraft. 

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

QREC-Risk - Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antimicrobial resistance has been recognized by the WHO as a global threat to public health.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser