Biosikkerhetstiltak mot ILA i settefisk

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektet er en omfattende dugnad hvor forskere og akvakulturnæringen samarbeider tett for å øke kunnskapen om utbredelse og betydning av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Introduksjon og vedlikehold av smitte/infeksjon, inkludert hvordan viruset sprer seg i anleggene, vil kartlegges og virusuavhengige faktorer som kan bidra til sykdomsutvikling vil identifiseres. Vi kan følge utviklingen av viruset og fiskens responser over tid og ta ut både smittet fisk og andre viktige prøver på ulike stadier til bruk i laboratoriestudier for identifisering av biologiske drivere. Systematiske overvåkning av anleggene sikrer materiale for genetiske studier av virusvariasjon innen en populasjon infisert med ILAV HPR0, overgangsfaser mot ILAV HPRΔ og variasjon innen ILA-utbrudd.

I prosjektet inngår også utvikling av metoder for målrettet og kostnadseffektiv påvisning av ILAV HPR0 og endringer til mer sykdomsframkallende varianter. Hovedfokus i prosjektet vil være settefiskfasen, men både uttesting av nye påvisningsstrategier og kunnskap om viruset og endringer til sykdomsframkallende varianter, vil være relevant også for sjøfasen.

Prosjektet dekker både målsetning om å fremskaffe kunnskap som kan forbedre biosikkerhet og forebygge introduksjon og spredning av infeksjonssykdommer og utvikling og implementering av kunnskap og nye verktøy og teknologier for dokumentasjon og overvåking av fiskevelferd som beskrevet under Fiskehelse og Fiskevelferdstemaet i FHF Havbruk.

Prosjektet er også forankret i Veterinærinstituttets strategiplan for 2020-2023, og overordnet visjon: «God helse hos dyr, fisk og mennesker»

Samarbeidspartnere

  • Havforskningsinstituttet
  • Grieg Seafood
  • Cermaq Group
  • SalMar Farming
  • Norway Royal Salmon
  • Mowi
  • Salangfisk
  • MarinHelse

Prosjektleder

Hilde Sindre

Forskninginformasjon

Start
2021-01-01
Slutt
2024-06-30
Prosjektnummer
FHF901674
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi