Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT, Forskning fiskehelse

Mobilnr
4792612718
E-post
maria.dahle@vetinst.no

Eksterne profiler

Researchgate

Loop

Forskningsprosjekter

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Bio-farming for bioactive compounds

Veterinærinstituttet deltar i prosjektet "Bio-farming for bioactive compounds" (bioACTive), som hadde sitt oppstartmøte den 12. mai 2021. Dette tre-årige prosjektet vil studere hvordan norsk-produserte urter kan bidra til bedre fiske- og fjørfehelse samt til bedre holdbarhet av emballerte fiske- og kjøttprodukter. På denne måten vil prosjektet bidra til økt verdi av norsk planteproduksjon. 

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

PRVInVir - Piscine orthoreovirus (PRV) karakterisering: Inaktivering og Virulens

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes som grunnlag for tiltak som kan redusere mengden Piscine orthoreovirus (PRV) i lakseoppdrettsnæringen. For å oppnå dette vil vi kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og om det er virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, Virologi

HSMI-more. Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks - mer enn HSMB?

Virusinfeksjoner er av de største utfordringene med hensyn til tap og redusert tilvekst i norsk lakseoppdrett. Dette prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak.

Prosjektperiode
2014 - 2016
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, Virologi

ViVaFish - Plattform for virusvaksiner i fisk

Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

PRV PROTect - Studier av piscine orthoreovirus (PRV)-infeksjon i Norsk lakseoppdrett

De siste to tiår har norsk lakseoppdrett opplevd et økende antall utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskel- betennelse (HSMB), som ser ut til å være assosiert med forekomst av piscine orthoreovirus (PRV).
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, Virologi

HSMI-CMS-Vacc - Vaksineutvikling rettet mot HSMB og CMS i oppdrettslaks

Dette prosjektet har som mål å benytte de nye gjennombruddsfunnene som sammenhengen mellom Piscine orthoreovirus (PRV) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og mellom Piscint myokarditt virus (PMCV) og kardiomyopati-syndrom (CMS).
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi

Development of a Piscine Reovirus (PRV) vaccine

Piscine reovirus (PRV) was recently identified and associated with Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI). In this project we aim to develop develop better understanding of PRV virulence and pathology, and a vaccine directed against PRV.
Prosjektperiode
2011 - 2014
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiImmunologi, Patologi, Virologi