Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT, Forskning fiskehelse

Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 92612718
Tlf
+47 92612718
E-post
maria.dahle@vetinst.no

- ViVaFish - Viral vaccines in Fish (NFR-Havbruk)2014-2018

- Development of vaccines against HSMI and CMS (Havbruk-Innovation)2015-2018

Salmon Gill Poxvirus - an emerging threat for Norwegian aquaculture (NFR/FHF) 2017-2018

PRV-Characterization: Inactivation and virulence(FHF)2017-2019

Veileder 2 PhD-stipendiater

Faglig bakgrunn

Biokjemi/Molekylærbiologi/Immunologi/inflammasjon/infeksjon/fiskehelse/akvakultur

Forskningsprosjekter

PRVInVir - Piscine orthoreovirus (PRV) karakterisering: Inaktivering og Virulens

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes som grunnlag for tiltak som kan redusere mengden Piscine orthoreovirus (PRV) i lakseoppdrettsnæringen. For å oppnå dette vil vi kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og om det er virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Desinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, Virologi

ViVaFish - Plattform for virusvaksiner i fisk

Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

HSMI-more. Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks - mer enn HSMB?

Virusinfeksjoner er av de største utfordringene med hensyn til tap og redusert tilvekst i norsk lakseoppdrett. Dette prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak.

Prosjektperiode
2014 - 2016
Område
Fiskehelse, Immunologi, Patologi, Virologi

HSMI-CMS-Vacc - Vaksineutvikling rettet mot HSMB og CMS i oppdrettslaks

Dette prosjektet har som mål å benytte de nye gjennombruddsfunnene som sammenhengen mellom Piscine orthoreovirus (PRV) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og mellom Piscint myokarditt virus (PMCV) og kardiomyopati-syndrom (CMS).
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Bioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi

Development of a Piscine Reovirus (PRV) vaccine

Piscine reovirus (PRV) was recently identified and associated with Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI). In this project we aim to develop develop better understanding of PRV virulence and pathology, and a vaccine directed against PRV.
Prosjektperiode
2011 - 2014
Område
Immunologi, Patologi, Virologi