Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT, Forskning fiskehelse

Fagområder
Immunologi, Molekylærbiologi, Virologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

MicroEndo

Bakteriesykdommer hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen har i senere år økt i omfang, og stress forårsaket av fysisk avlusning har i så måte blitt fremhevet som en mulig bidragsyter. I dette NFR-prosjektet undersøker vi hvorvidt mekanismer knyttet til ‘mikrobiell endokrinologi’, dvs. eksogene stresshormoners potensiale for å stimulere bakterielle virulensbaner, kan tenkes å spille en rolle under dagens situasjon.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

COVRIN

COVRIN is a large integrative EU-funded project focusing on the development and harmonisation of detection and characterization methods for SARS-CoV2 in animals.

Prosjektperiode
2021 - 2023
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, Zoonoser

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Bio-farming for bioactive compounds

Veterinærinstituttet deltar i prosjektet "Bio-farming for bioactive compounds" (bioACTive), som hadde sitt oppstartmøte den 12. mai 2021. Dette tre-årige prosjektet vil studere hvordan norsk-produserte urter kan bidra til bedre fiske- og fjørfehelse samt til bedre holdbarhet av emballerte fiske- og kjøttprodukter. På denne måten vil prosjektet bidra til økt verdi av norsk planteproduksjon. 

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

PRVInVir - Piscine orthoreovirus (PRV) karakterisering: Inaktivering og Virulens

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes som grunnlag for tiltak som kan redusere mengden Piscine orthoreovirus (PRV) i lakseoppdrettsnæringen. For å oppnå dette vil vi kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og om det er virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, Virologi

Laksepox - smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Salmon gill poxvirus, SGPV settes i sammenheng med gjellesykdom, enten alene eller sammen med andre agens. Viruset ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015.

Prosjektperiode
2016 - 2018
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi

HSMI-more. Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks - mer enn HSMB?

Virusinfeksjoner er av de største utfordringene med hensyn til tap og redusert tilvekst i norsk lakseoppdrett. Dette prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak.

Prosjektperiode
2014 - 2016
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, Virologi

ViVaFish - Plattform for virusvaksiner i fisk

Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

PRV PROTect - Studier av piscine orthoreovirus (PRV)-infeksjon i Norsk lakseoppdrett

De siste to tiår har norsk lakseoppdrett opplevd et økende antall utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskel- betennelse (HSMB), som ser ut til å være assosiert med forekomst av piscine orthoreovirus (PRV).
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, Virologi

HSMI-CMS-Vacc - Vaksineutvikling rettet mot HSMB og CMS i oppdrettslaks

Dette prosjektet har som mål å benytte de nye gjennombruddsfunnene som sammenhengen mellom Piscine orthoreovirus (PRV) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og mellom Piscint myokarditt virus (PMCV) og kardiomyopati-syndrom (CMS).
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi

Development of a Piscine Reovirus (PRV) vaccine

Piscine reovirus (PRV) was recently identified and associated with Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI). In this project we aim to develop develop better understanding of PRV virulence and pathology, and a vaccine directed against PRV.
Prosjektperiode
2011 - 2014
Område
FiskehelseEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDesinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, VirologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiFiskehelse, Immunologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Statistikk, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiImmunologi, Patologi, Virologi