Simon Weli

Senior Researcher, Forskning akvatisk biosikkerhet

Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 95409878
E-post
simon.weli@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

In this project we will be investigating molecular-, functional-, pathologicaland evolutionary properties associated with low- or avirulent ISA virus (ISAV) HPR0 genotypes, assumed to be precursors of all virulent ISAV strains that cause classical ISA outbreaks.

Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Patologi, Virologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Patologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi