Simon Weli

Senior Researcher, Forskning akvatisk biosikkerhet

Fagområder
Fiskehelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

VIRRBC

Infeksiøs lakseanemivirus binder røde blodceller, men vi vet ikke hvilken betydning denne bindingen har. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker utviklingen av infeksjon og sykdom.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Fiskehelse, Immunologi, Virologi

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Nucleospora - Parasittisk infeksjon hos rognkjeks: Nucleospora cyclopteri

Prosjektet ønsker å gi kunnskap om betydningen infeksjoner med mikrosporidien Nucleospora cyclopteri har for rognkjeks, Cyclopterus lumpus.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi

Laksepox - smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Salmon gill poxvirus, SGPV settes i sammenheng med gjellesykdom, enten alene eller sammen med andre agens. Viruset ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015.

Prosjektperiode
2016 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

In this project we will be investigating molecular-, functional-, pathologicaland evolutionary properties associated with low- or avirulent ISA virus (ISAV) HPR0 genotypes, assumed to be precursors of all virulent ISAV strains that cause classical ISA outbreaks.

Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Patologi, Virologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Patologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi