Monika Hjortaas

Seksjonsleder, Molekylærbiologi

Fagområder
Diagnostikk
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA

Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, Virologi

Wild Farmed-2 Virus in wild and farmed fish, Part 2

Samples from 2700 wild fish of 42 different fish species have been collected along the Norwegian coast from Varanger to Stavanger in 2009 - 2011. Part of the material has been tested for VHSV, PMCV and PRV with positive results. The aim of the present study is to investigate the same material for Infectious salmon anemia virus (ISAV) and Salmonid alphavirus (SAV).
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Virologi

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

In this project we will be investigating molecular-, functional-, pathologicaland evolutionary properties associated with low- or avirulent ISA virus (ISAV) HPR0 genotypes, assumed to be precursors of all virulent ISAV strains that cause classical ISA outbreaks.

Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, VirologiMolekylærbiologi, Patologi, Virologi