Siw Larsen

Overingeniør, Fiskediagnostikk

Presentasjon

Tillitsvalgt NTL, sitter i styret til NTL NMBU-VI

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi