Knut Madslien

Vilthelseansvarlig, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Vilthelse
Mobilnr
+47 91736909
Tlf
+47 91736909
E-post
knut.madslien@vetinst.no

Fagansvarlig for vilthelse.
Prosjektleder for Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP). Ansvarlig for rettsmedisinske undersøkelser av de store rovdyrene og koordinerer forskningen på miljøgifter hos vilt.

Faglig bakgrunn

Kjemi, økologi og zoologi 1996-1999
Veterinær 1999-2004 PhD 2010-2013

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2021
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Blybelastning hos norske svaner

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdPatologi, Toksiske metaller og sporelementer, Vilthelse
OiE Focal Point for Wildlife (Verdens dyrehelseorganisasjon)
Fagekspert vilthelse, Forsøksdyrforvaltningen
Medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø, faggruppe dyrehelse og dyrevelferd