Silvio Uhlig

Seksjonsleder/Seniorforsker, Kjemi

Fagområder
Algetoksiner
Mobilnr
+47 47414232
Tlf
+47 47414232
E-post
silvio.uhlig@vetinst.no

Organisk og analytisk kjemi

Faglig bakgrunn

Kjemiker

Forskningsprosjekter

FUNTOX - Sopp og mykotoksiner i et «én helse» perspektiv

FUNtox is a strategic institute scheme at the Norwegian Veterinary Institute established to provide a centre of excellence for research on fungi (FUN) and toxinology (tox). The group has a multidisciplinary profile.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, Zoonoser