Bjørn Christian Schirmer

Forsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Jeg jobber som forsker på seksjon for kjemi og toksinologi. Der jobber jeg både med mykologi, bl.a. i prosjektet Jekyll & Hyde, og med analytisk kjemi i overvåkningsprogrammene for mat og fôr. Dessuten jobber jeg med å bygge opp en plattform for MALDI imaging som vil gjøre det mulig å gjøre todimensjonale MS analyser av forskjellige vevsprøver. Tideligere har jeg jobbet med muggsopp i spekemat og med testing av nybygget i flytteprosjektet A til Ås.

Fagområder
Kjemi og toksikologi, Mattrygghet, Mykologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Jekyll & Hyde

Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

Prosjektperiode
2022 - 2027
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBiofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, Mykotoksiner

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

Hovedmålet med prosjektet er å redusere forekomsten av uønsket mugg på norskprodusert pinnekjøtt og spekemat.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseBiofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerMattrygghet, Mykologi