Ingunn Anita Samdal

Seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Faglige interesser: Naturlige toksiner fra marine alger og cyanobakterier (blågrønnalger) i mat og drikkevann, som f.eks. microcystiner, okadasyre og dinophysistoksiner, pinnatoksiner, ciguatoksiner and azaspiracider. Utvikler antistoffbaserte analysemetoder for flere av disse toksinene.

Jeg er utdannet biokjemiker fra UiO med fokus på biokjemi, kjemi og biologi. Hovedoppgaven min på "Karakterisering av en amyloid immunoglobin lett kjede fra en pasient med myelomatose assosiert med AL amyloidose" ble utført ved Bioteknologisenteret ved UiO i 1996-1998. Startet arbeidet på Veterinærinstituttet med skrapesyke hos sau i 1998-2000. Doktorgradsarbeidet "Yessotoxins in algae and mussels – Studies on its sources, disposition, and levels" ble gjennomført ved Veterinærinstituttet i perioden 2001-2005 med disputas ved Norges Veterinærhøyskole i april 2005. Har vært ansatt som forsker ved Veterinærinstituttet siden 2005.

Medlem av Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) (2018-).

Fagområder
Kjemi og toksikologi, Mattrygghet
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ShellFeed

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering

ToxANoWa

Algeoppblomstring forekommer naturlig og slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Det er ukjent hvorfor denne algen er giftig for fisk, men prosjektet forventes å bidra med ny kunnskap rundt dette.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Algetoksiner

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
AlgetoksinerDyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseHusdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et overvåkningsprogram, samt rimelige, enkle og pålitelige diagnostiske verktøy for cyanotoksiner i vann og dyreliv, og overføre kunnskapen og teknologien til samarbeidspartnerne i det sørlige Afrika.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner