Ingunn Anita Samdal

Seniorforsker, Forskningsgruppe, kjemi og toksinologi

Fagområder
Algetoksiner, Kjemi, Mattrygghet
Mobilnr
+47 95910858
Tlf
+47 91179138
E-post
ingunn.samdal@vetinst.no

Forsker på sekundære metabolitter i marine og ferskvannsalger – isolering, opprensing og påvisning. Spesielt interessert i utvikling av antistoffer til små molekyler, som toksiner, og å bruke disse antistoffene for å utvikle immunologiske verktøy for å gjenfinne disse mat og drikkevann. Har utviklet slike verktøy med hensyn på algegiftene microcystiner/cyanotoksiner, yessotoksiner, azaspiracid pinnatoksiner og okadasyre.

Faglig bakgrunn

Biokjemi Hovedfag (UiO, 1999)
Dr. Scient. (NVH, 2005)

Forskningsprosjekter

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et overvåkningsprogram, samt rimelige, enkle og pålitelige diagnostiske verktøy for cyanotoksiner i vann og dyreliv, og overføre kunnskapen og teknologien til samarbeidspartnerne i det sørlige Afrika.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner