Ingunn Anita Samdal

Seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Fagområder
Kjemi og toksikologi, Mattrygghet
Mobilnr
4791179138
E-post
ingunn.samdal@vetinst.no

Forskningsprosjekter

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et overvåkningsprogram, samt rimelige, enkle og pålitelige diagnostiske verktøy for cyanotoksiner i vann og dyreliv, og overføre kunnskapen og teknologien til samarbeidspartnerne i det sørlige Afrika.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner