Akutt hundesykdom september 2019 - dette vet vi

På denne siden finner du det vi vet for øyeblikket om akutt sykdom hos hund med alvorlig diaré og nedsatt allmenntilstand. Siden vil oppdateres når vi har ny informasjon å dele. 

Siste oppdatering med ny informasjon: 16. september kl 18:00

Siste nytt oppdatert 16. september
Siden fredag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland.

Siste nyhetssak: Status sykdom hos hund: Flere virus er vurdert som lite sannsynlig (16. september)

Informasjon til veterinærer og klinikker

Nyhetssaker 

Her finner du nyheter fra oss på engelsk

Her finner du en oversikt over mediesaker om akutt hundesykdom.

Spørsmål og svar

Veterinærinstituttet har ikke anledning til å besvare privatpersoner på spørsmål om sykdom hos hund utover det vi deler på nettsiden vår og via media. Også spørsmål relatert til annet dyrehold bør gå til veterinær eller dyreklinikk.

Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar relatert til sykdomsutbrudd på hund.

 • Hva gjør jeg hvis hunden min er syk med nedsatt allmentilstand og diaré/oppkast?

  Dersom hunden din er syk, kontakt veterinær. Husk at dersom du skal til veterinær, bør du også unngå nær kontakt med andre hunder, og ved mistanke om alvorlig sykdom bør dyreeiere henvende seg til klinikken før hunden tas med inn slik at smittereduserende tiltak kan iverksettes fra klinikken sin side.

 • Hvorfor blir hundene syke?

  Vi vet fortsatt ikke hva som gjør hundene syke eller hva som er smittekilden. Vi jobber tett sammen med Mattilsynet, smådyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærer over hele landet for å finne ut mer om sykdommen. Veterinærinstituttet fortsetter med den samme åpne, brede og systematiske tilnærmingen vi har hatt hele veien.

 • Hva vet dere om sykdommen så langt?

  Det er påvist blodig tarmbetennelse hos de obduserte hundene, og det er påvist to ulike bakterier hos flere av hundene: Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens. Begge disse bakteriene kan finnes i tarmen hos friske hunder. Det er uvisst om det er disse bakteriene som forårsaker sykdommen.

 • Det går rykter om at man må unngå visse typer fôr, er dette sant?

  Det er ingen grunn til å advare mot bestemte fôrprodukter. I sosiale medier er det spredd anklager mot navngitte fôrprodusenter. Veterinærinstituttet har ingen informasjon om at dette medfører riktighet, tvert om ser vi et bredt spekter av fôrprodukter i det materialet vi har til nå – noe som understreker kompleksiteten i saken. Fôr er bare en av mange ulike «spor» som følges opp som også vann, sopp, parasitter, bakterier og virus osv.

 • Hvordan smitter sykdommen?

  Vi vet ikke hva sykdommen skyldes, eller hvordan den smittes. Vi vet ikke om den smitter mellom hunder, og Mattilsynet har derfor gått ut med råd om at man inntil videre begrenser nærkontakt med andre hunder.

 • Er det vanlig at hund har diaré?

  Diare er en ordinær observasjon på hund. Blod i diare er mer uvanlig.

 • Hunden/katten min har vært syk med noe lignende – vil dere ha beskjed?

  Vi har bred kontakt med veterinærer over hele landet for å kartlegge lignende sykdom, og dyreeiere behøver ikke å sende beskjed til oss om dyr som er eller har vært syke.

 • Jeg har hørt om lignende tilfeller i utlandet – vil dere ha tips?

  Vi har løpende kontakt med veterinærmyndigheter i utlandet om lignende tilfeller, og får den informasjonen vi behøver via veterinærkolleger der lignende sykdom har forekommet tidligere, så du trenger ikke sende oss tips.

 • Er det noe som er utelukket for videre undersøkelser?

  Vi kan langt på vei utelukke noen ting:

  • Ikke kun Oslo: Tilfeller med tilsvarende symptomer er meldt inn fra en rekke fylker over hele landet. Det er imidlertid usikkert om alle tilfellene er syke av det samme.
  • Ikke Salmonella: Det er ikke påvist Salmonella.
  • Ikke Campylobacter: Denne bakterien er ikke årsaken til den pågående saken med sykdom hos hund. 
  • Ikke rottegift eller lignende. Basert på obduksjoner av døde hunder er det usannsynlig at rottegift og lignende spesifikke forgiftninger er årsak. De obduserte hundene har ikke indre skader som er forenlig med slik forgiftning. Dette omfatter imidlertid ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig
  • Ikke algeforgiftning. Ut fra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning.
  • Ikke flåttbårne sykdommer. Det er ingenting som tyder på flåttbårne sykdommer.
  • Ikke miltbrann. Laboratorietester viser at vi kan utelukke dette.
  • Ikke harepest (tularemi). Laboratorietester viser at vi kan utelukke dette.
  • Ikke EHEC. Laboratorieundersøkelser fra tirsdag stadfestet den vurderingen Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet gav søndag om at det ikke er forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli (EHEC) på mennesker og denne hundesykdommen.
  • Ikke parvovirus. Veterinærinstituttet har også vurdert mutert parvovirus og bedømmer det som lite sannsynlig på bakgrunn av den informasjonen vi har, og de undersøkelsene vi har gjort.
  • Ikke parasittene Giardia eller Cryptosporidium. 
  • Ikke valpesjuke, circovirus eller coronavirus. 
  • Ikke gjørsopp eller muggsopp. 
 • Hva gjør Veterinærinstituttet for å finne ut hva sykdommen skyldes?

  Obduksjoner, laboratorieanalyser og store mengder informasjon samles inn, sammenlignes og sammenholdes med kunnskap om dyresykdommer fra inn- og utland. Det søkes systematisk og bredt med håp om å kunne utelukke noen mulige årsaker og finne sammenhenger å forfølge videre. Dette inkluderer smittestoff som bakterier, virus, sopp, parasitter og alger samt følger av nedbør, temperatur, dårlig vannkvalitet osv. Vi søker også i tidligere tilfeller i inn- og utland. Symptomene på sykdommen er vanlig forekommende hos hund, men vi ser en økning i august 2019 med mer akutte tilfeller enn før.

 • Er det sant at hundeeiere må betale for obduksjon av hunden sin?

  Ingen hundeeier må betale for obduksjonene som nå utføres etter samråd mellom veterinær, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. En faktura er trukket av den aktuelle dyreklinikken som beklager feilen. Dette behandles nå som en meldepliktig sykdom som innebærer at Veterinærinstituttet som del av det offentlige veterinære helsesystemet tar alle kostnader med obduksjon.

 • Hvilke råd har dere til hundeeiere nå?

  Mattilsynet har gått ut med råd til dyreeiere på sine nettsider

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås.
  • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
  • Bruk hundepose og plukk opp etter hunden. 
 • Hvilke retningsliner er det for å delta i jakt med hunden min?

  Mattilsynet melder at det er ingen grunn til å advare spesifikt mot jakt med hund. Mattilsynet advarer mot ansamlinger av hunder. Følg smitterådene som er gitt.

Se for øvrig også spørsmål og svar fra Mattilsynet.

Dette vet vi

 • Siden onsdag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Siden mandag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Østfold. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.
 • Veterinærinstituttet har til sammen påvist bakterien Providencia alcalifaciens i ni av ti obduserte hunder som det foreligger prøvesvar fra nå. I tillegg er denne bakterien iunnet i prøve fra en levende hund. Dette gir verdifull informasjon for det videre arbeidet. Bakterieprøvene udnersøkes nå videre for å se etter slektsakp. 
 • I disse tre hundene er det ikke påvist bakterien Clostridium perfringens.
 • Obduksjon av to nye hunder mandag viser sammenfallende sykdomstegn med tidligere funn på obduksjon med blodig tarmbetennelse.
 • En spørreundersøkelse er sendt ut for å samle inn og registrere informasjon til analyse. Det er sendt SMS til 2000 veterinærer over hele landet, mens epost er sendt til klinikkene. Vi ber veterinærene registrere alle tilfeller med symptomer som blodig diare, oppkast og nedsatt allmenntilstand på hund siden 1. august og framover. Veterinærene må da kontakte hundeeier for å kunne besvare skjemaet godt.
 • Mattilsynet har siden søndag mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Disse tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. To hunder kommer til Veterinærinstituttet mandag for obduksjon.
 • Mattilsynet har per nå ikke dokumentasjon som tilsier unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.
 • I tillegg til rådene som alt er ute, minner vi om hvor viktig det er å bruke hundepose til alle hundeeiere. Oppdaterte råd til hundeeiere finner dere på nettsiden til Mattilsynet.
 • Mattilsynet har videresendt informasjon til Veterinærinstituttet søndag 8. september om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus. 
 • Søndag formiddag kom det fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk. Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland. Samlede tall for antall døde eller syke er usikre tall.  
 • Obduksjon av de tre første hundene viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon.Obduksjoner ved Veterinærhøgskolen viser tilsvarende patologiske funn. Les mer her.
 • Obduksjonene ved Veterinærinstituttet og påfølgende laboratorieanalyser har påvist to bakterier i unormalt store mengder. Disse bakteriene er Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.
 • Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Veterinærhøgskolen har sendt ut et foreløpig spørreskjema til et begrenset antall tilfeller for å få formet et mer presist, men samtidig bredere og videre distribuert spørreskjema. Det nye spørreskjemaet sendes til dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer søndag 8. september.
 • Antall hunder med lignende symptomer økte fra 20. august 2019. Dyreklinikker rapporterer om flere tilfeller i august 2019 enn samme måned året før. Flere dyreklinikker bes nå om å hjelpe til med å sammenligne statistikk.

Kontakt din veterinær om syke hunder

Vi besvarer dessverre ikke henvendelser fra dyreeiere. Om hunden din er syk, kontakt din veterinær. 

Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet. 

Dyr