Status vedrørende akutt hundesykdom fredag 20.09.2019

Denne saken er eldre enn to år

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

Med unntak av noen laboratoriesvar som fortsatt tar tid, er kjente sykdommer og påvirkningstoffer (agens) som kan gi slik sykdom, sjekket ut uten at det er funnet noe som kan tjene som en fellesforklaring på sykdomstilfellene. Det vil bli arbeidet videre med samme intensitet framover i håp om å avdekke hvorvidt bakterien som er funnet kan knyttes til tarmskadene som ses på hundene, samt finne andre mulige årsaker. I oppsummeringen pekes det samtidig på at mulige forklaringer kan være sammensatt, med flere faktorer som har slått til samtidig.

-Vi søker systematisk og bredt etter mulige årsaker, men det er et komplekst bilde. Det kan være  flere faktorer som til sammen har utløst sykdomstilfellene. Antallet tilfeller økte etter 20. august som var dato for opphevelse av båndtvangen i Norge samtidig som det var store nedbørsmengder og høy temperatur. Vi kan ikke utelukke at det kan være miljøforhold som har utløst eller forsterket andre kilder til sykdom, sier dyreartsansvarlig Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

-Vi undersøker fortsatt bredt rundt bakteriene som er funnet, nye og ukjente virus. Spesielle og mer tidkrevende undersøkelser av de bakteriene som er funnet er startet. Vi er også glade for at veterinærer over hele landet har registret nye tilfeller i vår spørreundersøkelse, og de data som registreres analyseres fortløpende, fortsetter hun.

Det er i dag kommet en ny hund til obduksjon fra Akershus. Bakteriologiske prøver er sendt til dyrking, og disse laboratorieresultatene er forventet over helgen. Med denne er 16 hunder obdusert ved Veterinærinstituttet og tre ved NMBU Veterinærhøgskolen. Til nå har 12 av disse ført til funn av den samme bakterien, men alle de atten første har sammenfallende patologiske tegn på blodig tarmbetennelse (resultat fra dagens obduksjon foreligger ikke).

Del artikkel