Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.2019 - 15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.

Mattilsynet vil i dag oppdatere tall for rapporterte tilfeller av syke og døde hunder siste dager.

Veterinærinstituttet har til nå funnet bakterien Providencia alcalifaciens i tolv av de obduserte hundene hvor bakteriologitest er klare. Undersøkelsene av denne bakterien for å fastslå i hvilken grad den har bidratt til å forårsake sykdom, samt å undersøke eventuelt egenskaper og slektskap mellom bakteriene, vil skje i dagene framover.

Veterinærer har sendt inn et stort antall prøver fra syke hunder fra ulike steder i landet. Resultatene av disse kommer trolig denne uken, øvrige laboratorieanalyser er forventet i løpet av kommende uke. Det er sjølsagt ikke mulig å si på forhånd om disse vil gi nærmere svar på sykdomsårsaken.  

Informasjonskartleggingen av sykdomstilfeller registrert av veterinærer har nå resultert i over 170 registrerte tilfeller av blodig diaré. Tallet på svar i denne kartleggingen fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen kan fortsatt øke. Det er en imponerende og verdifull jobb over 100 ulike veterinærer her har gjort. Analysene av disse dataene vil fortsette i dagene framover, og vil blant annet kunne gi informasjon om antall sykdomstilfeller er på nedgang, om tilfellene har noen fellestrekk, osv..

Veterinærinstituttet vil i løpet av arbeidsdagen i morgen oversende Mattilsynet en oppdatert vurdering av status i arbeidet med sykdomsoppklaringen som grunnlag for Mattilsynets videre håndtering av sykdommen.

Vi viser for øvrig til Mattilsynets råd til hundeeiere og veterinærer. Husk hundepose. 

Del artikkel