Status sykdom hos hund: Flere virus er vurdert som lite sannsynlig

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har nå fått prøvesvar på flere undersøkelser av mage-tarmvirus. Vi mener nå å kunne stadfeste at valpesjuke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund. Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Veterinærinstituttet jobber videre utover i uken med bakteriologiske prøver både fra obduksjoner og fra innsendte prøver av hunder som har vært til behandling hos veterinærer. Videre vil undersøkelser av patologiske snitt og arbeidet med analyse av epidemiologiske data fra informasjonskartleggingen fortsette.

Foreløpige vurderinger basert på diagnosestatistikk fra veterinærklinikker, viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale Østlands-området fra ca. 20. august i år. Dette sammenfaller med de foreløpige resultatene fra den pågående spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Kartleggingen er igangsatt av Veterinærinstituttet og Mattilsynet med bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen.

Det har ikke vært foretatt relevante obduksjoner på hund i dag. Obduksjonene av to hunder fredag har vist lignende patologiske funn på begge hundene, og funn av bakterien Providencia alcalifaciens på én av disse.

Faktaside om akutt sykdom hos hund - dette vet vi

Vi har opprettet en side med oppdatert informasjon om akutt sykdom hos hund med diaré og oppkast. Denne siden vil være oppdatert etterhvert som vi har ny informasjon.

Del artikkel