Status vedrørende akutt hundesykdom 10. september

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet mener nå å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene vi har søkt etter.

Oppdatering 11. september: 
Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.


Utifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer. Laboratoriesvar i dag gjør at vi også kan utelukke at dette er sykdommer som miltbrann og harepest (tularemi).

Laboratorieundersøkelser har også i dag stadfestet den vurderingen Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet gav søndag om at det ikke er forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli (EHEC) på mennesker og denne hundesykdommen.

Veterinærinstituttet har i dag obdusert en hund fra Sogn og Fjordane. Den viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre tilfellene. De to hundene som ble obdusert i går, er også positive for bakterien Providencia alcalifaciens.

Veterinærinstituttet vil nå fortsette med obduksjoner og laboratorieanalyser. Flere hunder er på vei til obduksjon, dette er kasus som døde for noen dager siden. Ytterligere prøvesvar vil foreligge de påfølgende dagene.

Veterinærer bes sende inn prøver på svaber fra hunder med blodig diare til Veterinærinstituttet.

Forundersøkelsen Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomførte før helgen pekte ikke på tydelige fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Søndag ble en utvidet spørreundersøkelse for registrering av tilfeller etter 1. august 2019 sendt til 2000 veterinærer for utvidet informasjonsinnhenting. 

Faktaside om akutt sykdom hos hund - dette vet vi

Vi har opprettet en side med oppdatert informasjon om akutt sykdom hos hund med alvorlig diaré og oppkast. Denne siden vil være oppdatert etterhvert som vi har ny informasjon.

 

Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel