Samsvarende funn på obduserte hunder

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har gjort samsvarende funn av blodig tarmbetennelse hos fire hunder som har kommet inn til obduksjon, samt påvist to ulike bakterier fra tre av hundene. Instituttet kan ikke slå fast om disse bakteriene er årsaken til sykdommen.

Tre hunder som er obdusert hos NMBU Veterinærhøgskolen har vist tilsvarende funn av blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet opplyser at de har funnet bakteriene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens som begge kan forårsake diaré. Hvor bakteriene stammer fra, kan ikke fastslås enda.

Onsdag ble det kjent at flere hunder i Oslo-området har dødd etter mage- og tarminfeksjon. Det er siden kommet melding om flere tilfeller i Sør-Norge med oppkast, diaré og nedsatt allmenntilstand hos hund.

- Det er en spesiell situasjon med et så alvorlig sykdomsbilde. Vi ser at tilsynelatende friske hunder blir syke og dør raskt, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet henvender seg nå til dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer via Mattilsynet for å få inn mer prøvemateriale fra syke eller døde hunder som har hatt akutt blodig diare og nedsatt allmenntilstand. Veterinærinstituttet vil søke videre bredt, men systematisk på laboratorier og i innsamlet datamateriale for å se om årsaken er knyttet til andre smittestoffer som bakterier, parasitter eller sopp. 

Kartleggingsarbeid i gang

Veterinærinstituttet har med hjelp fra NMBU Veterinærhøgskolen, dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer iverksatt en kartleggingsstudie av aktuelle sykdomstilfeller. Veterinærinstituttet vil følge opp dette arbeidet med et elektronisk spørreskjema som skal distribueres til privatpraktiserende veterinærer og klinikker. I en mindre forundersøkelse har det foreløpig kommet inn skjema fra 17 dyreeiere via deres dyreklinikk.

Dataene fra spørreskjemaene er ikke ferdig analysert, men foreløpige inntrykk tyder ikke på påfallende fellestrekk mellom hundene. Det er krevende å skulle finne grunnlag for videre undersøkelser i disse svarene. Veterinærinstituttet vil derfor, sammen med Mattilsynet, fortsette innhenting av informasjon.

Målet med denne kartleggingsstudien er å få snevret inn mulige sammenhenger og grunnlag for videre informasjonshenting og analyse.

Veterinærinstituttet jobber fortsatt aktivt med å spore årsaken til sykdomstilfellene sammen med Mattilsynet og med faglig bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen. Det forventes ikke noen nye svar før over helgen.

Råd til hundeeiere

Veterinærinstituttet anbefaler hundeeiere med hunder som har redusert allmenntilstand og diaré til å kontakte sin veterinær eller dyreklinikk.

Hundeeiere bes fortsatt om å begrense kontakten mellom hunder, og for øvrig holde seg oppdatert på råd fra Mattilsynet.

Faktaside om akutt sykdom hos hund - dette vet vi

Vi har opprettet en side med oppdatert informasjon om akutt sykdom hos hund med alvorlig diaré og oppkast. Denne siden vil være oppdatert etterhvert som vi har ny informasjon.

 

Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel