Status vedrørende akutt hundesykdom 12. september

Denne saken er eldre enn to år

Mattilsynet melder fra at siden onsdag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. innledningsvis har det kommet flest meldinger om sykdomstilfeller i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Så langt har det kommet inn cirka 60 svar på denne spørreundersøkelsen om tilfeller av akutt blodig diaré på hund, som er sendt ut til veterinærer. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Det er positivt at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare en hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet følger flere spor i samarbeid med Mattilsynet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder i det siste. Bakteriene som er funnet på flere hunder er et slikt spor, men det er fortsatt mye som er usikkert rundt dette, og det er derfor viktig å holde på også andre spor.

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder uten at vi pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene vi ser. Vi vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diaré, noe som også er kjent hos mennesker.

Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. 

Veterinærinstituttet undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si oss noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller vi opplever. Svar på dette er ventet til helgen.

Beroligende med henhold til smitte

Det er så langt kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utarbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen. Her ber vi veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Av de 60 hundene, som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.

En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Akutt hundesykdom september 2019 - Dette vet vi

Vi viser til råd til hundeiere. Og husk hundepose!

Vi viser også til råd til veterinærer.

Del artikkel