Oppdatering hundesaken 16. oktober

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for å være over, men har ikke endelig konkludert med en årsak til utbruddet. Funnet av bakterien Providencia alcalifaciens hos så mange syke hunder er påfallende, men det gjenstår en del arbeid for å dokumentere om denne bakterien kan ha ført til sykdom slik det ble observert i utbruddet.

- Denne bakterien er ikke tidligere kjent for å forårsake så store utbrudd med så alvorlige symptomer hos hund, og vi har heller ikke kunnet påvise noen fellestrekk i form av aktiviteter, turområder eller fôring hos de syke hundene. Derfor er det fortsatt usikkert rundt årsakssammenhengen i utbruddet, og vi er forberedt på at vi kanskje aldri vil finne en felles smittekilde. Det vil ta tid å finne ut hvorvidt bakterien Providencia alcalifaciens kan gi så alvorlig tarmsykdom hos hund, noe som vil være en prioritert forskningsoppgave for oss og forskningspartnere fremover, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Helgenomsekvensering (DNA-lesing) av Providencia-bakterier fra 22 hunder har vist at bakterien fra 14 av disse er så nært beslektet at det regnes for å være del av et utbrudd som kan ha samme smittekilde. Funnene fra helgenomsekvensering må også vurderes sammen med andre faktorer, som for eksempel geografi. Veterinærinstituttet jobber med å utvide disse analysene og gjøre analyser av tarmvev fra de obduserte hundene. I tillegg fortsetter arbeidet instituttet allerede har påbegynt med å analysere informasjon (epidemiologiske data) om relevante hunder fra Mattilsynet.

Normalisert sykdomssituasjon hos hund

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vurderte i slutten av september at utbruddet av blodig diaré hos hund var på hell. Aktiv innsamling av prøvemateriale ble da stoppet. Mattilsynet jobber videre med innsamling av epidemiologisk informasjon. Veterinærinstituttet jobber med genomsekvensering av bakterier og spesielle analyser av vevsmateriale, samt epidemiologiske data for å kartlegge eventuelle fellestrekk mellom tilfellene.

Diaré, også blodig diaré, er relativt vanlig hos hund og kan skyldes mange forskjellige smittsomme og ikke smittsomme sykdommer. Det er derfor ikke uventet at enkelte hunder vil få slike symptomer i blant. Men i dette utbruddet var det relativt mange hunder som ble akutt syke innenfor en kort tidsperiode, og det er ikke normalt.

Smittekilden er fortsatt ukjent

- Vi håper at vi på sikt vil kunne si noe om hvorvidt Providencia alcalifaciens kan ha gitt sykdomsutbruddet, eller om det har vært andre faktorer av betydning. På grunn av omfanget og kompleksitet med mange faktorer som kan spille en rolle er det dessverre godt mulig at vi ikke kommer til bunns med å kunne påvise en konkret årsak og en felles smittekilde som kan gi svar på hva som gjorde at hundene ble syke. Dette er dessverre ikke uvanlig i forbindelse med sykdomsutbrudd verken hos dyr eller hos menneske, sier Jarp.

Bakterien er tidligere påvist fra hunder med diaré i Norge. NMBU Veterinærhøgskolen beskrev i 2005-2006 et mindre utbrudd med denne bakterien hos hunder i Norge. Veterinærinstituttet er ikke kjent med at Providencia alcalifaciens er satt i sammenheng med tilsvarende utbrudd med samme symptomer i andre land.

Veterinærinstituttet vil nå kun oppdatere saken dersom det kommer nye funn som gir flere svar i saken. Du finner også vanlige spørsmål og svar her

Dersom du har spørsmål rundt råd til hundeeiere eller reise med hund, finner du gjeldende råd på Mattilsynets nettsider

Del artikkel