Akutt hundesykdom november 2019 - dette vet vi

Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for å være over, men har ikke endelig konkludert med en årsak til utbruddet. I løpet av høsten er mistanken om at det er en felles smittekilde styrket, men årsaken er fortsatt ikke konstatert (se artikkel i Dagbladet 24. november). Det vil kreve forskning å få fram mer kunnskap om hva som kan være årsaken.

Funnet av bakterien Providencia alcalifaciens hos så mange syke hunder er påfallende, men det gjenstår en del arbeid for å dokumentere om denne bakterien kan ha ført til sykdom slik det ble observert i utbruddet. Det er ikke dokumentert at 43 hunder døde på grunn av denne bakterien. Ut fra den informasjonen vi har nå, er det ikke sikkert at en felles smittekilde vil kunne bli identifisert.

Siste nyhetssak: Hundesykdommen: Årsaken er fortsatt ikke funnet

Spørsmål om syke hunder og råd om eget dyrehold

Veterinærinstituttet besvarer ikke henvendelser fra dyreeiere. Om hunden din er syk, kontakt din veterinær. Når det gjelder råd til hundeeiere, er det Mattilsynet som håndterer dette. Du finner informasjon til hundeeiere på Mattilsynets nettsider

Informasjon til veterinærer og klinikker

Nyhetssaker 

Her finner du nyheter fra oss på engelsk

Spørsmål og svar

Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for å være over. Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar relatert til sykdomsutbruddet på hund.

 • Hva gjør jeg hvis hunden min er syk med nedsatt allmentilstand og diaré/oppkast?

  Dersom hunden din er syk, kontakt din veterinær.

  Veterinærinstituttet har ikke anledning til å besvare privatpersoner på spørsmål om sykdom hos hund utover det vi deler på nettsiden vår. Også spørsmål relatert til syke hunder eller annet dyrehold bør gå til veterinær eller dyreklinikk.

 • Hvilke råd har dere til hundeeiere nå?
 • Har dere funnet årsaken til sykdommen?

  Veterinærinstituttet har ikke endelig konkludert med en årsak til utbruddet. Funnet av bakterien Providencia alcalifaciens hos så mange syke hunder er påfallende, men det gjenstår en del arbeid for å dokumentere om denne bakterien kan ha ført til sykdom slik det ble observert i utbruddet.

  Denne bakterien er ikke tidligere kjent for å forårsake så store utbrudd med så alvorlige symptomer hos hund, og vi har heller ikke kunnet påvise noen fellestrekk i form av aktiviteter, turområder eller fôring hos de syke hundene. Derfor er det fortsatt usikkert rundt årsakssammenhengen i utbruddet, og vi er forberedt på at vi kanskje aldri vil finne en felles smittekilde. Det vil ta tid å finne ut hva slags tarmskade bakterien Providencia alcalifaciens kan gi og på hvilken måte den skader tarmen hos hund. Dette vil være en prioritert forskningsoppgave for Veterinærinstituttet og forskningspartnere fremover.

  Vi håper at vi på sikt vil kunne si noe om hvorvidt Providencia alcalifaciens kan ha gitt sykdomsutbruddet, eller om det har vært andre faktorer av betydning. På grunn av omfanget og kompleksitet med mange faktorer som kan spille en rolle er det dessverre ikke sikkert at vi vil kunne peke på én konkret årsak og en felles smittekilde som gjorde at hundene ble syke. Dette er dessverre ikke uvanlig i forbindelse med sykdomsutbrudd verken hos dyr eller hos menneske.

 • Hvordan smitter sykdommen?

  Så lenge vi ikke har slått fast hva sykdommen skyldes, kan vi ikke si hvordan den smitter.

 • Det går rykter om at man må unngå visse typer fôr, er dette sant?

  Det er ingen grunn til å advare mot bestemte fôrprodukter.

 • Er det vanlig at hund har diaré?

  Diaré, også blodig diaré, er relativt vanlig hos hund og kan skyldes mange forskjellige smittsomme og ikke smittsomme sykdommer. Det er derfor ikke uventet at enkelte hunder vil få slike symptomer i blant. Men i dette utbruddet var det relativt mange hunder som ble akutt syke innenfor en kort tidsperiode, og det er ikke normalt.

 • Hunden/katten min har vært syk med noe lignende – vil dere ha beskjed?

  Ved sykdom hos hund (eller andre dyr) må du kontakte din faste veterinær.

 • Jeg har hørt om lignende tilfeller i utlandet – vil dere ha tips?

  Vi har kontakt med fagmiljø og veterinærmyndigheter i utlandet om lignende tilfeller, og på den måten får vi relevant informasjon om det som skjer i andre land.

 • Hva gjør Veterinærinstituttet for å finne ut hva sykdommen skyldes?

  Veterinærinstituttet jobber videre med genomsekvensering av bakterier og spesielle analyser av vevsmateriale, samt epidemiologiske data for å kartlegge årsaksforhold, og eventuelle fellestrekk mellom tilfellene. Mattilsynet jobber videre med innsamling av epidemiologisk informasjon.

Se for øvrig også spørsmål og svar fra Mattilsynet.

Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.