PRV PROTect - Studier av piscine orthoreovirus (PRV)-infeksjon i norsk lakseoppdrett

De siste to tiår har norsk lakseoppdrett opplevd et økende antall utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskel- betennelse (HSMB), som ser ut til å være assosiert med forekomst av piscine orthoreovirus (PRV).

Målet med dette prosjektet er å forstå hvordan HSMB forebygges, og i hvilken grad tiltak rettet inn mot å redusere smittespredning av PRV er effektive for å redusere omfanget av HSMB.

PRV ser ut til å være hyppig forekommende i ville og oppdrettede populasjoner av laks globalt, og det er behov for en bedre forståelse av betydningen av dette viruset for fiskehelsen, siden det også kan finnes i betydelige mengder uten at kliniske forandringer påvises. Målet med dette prosjektet er å forstå hvordan HSMB forebygges, og i hvilken grad tiltak rettet inn mot å redusere smittespredning av PRV er effektive for å redusere omfanget av HSMB.

PatoGen Analyse, Marine Harvest, Veterinærinstituttet (VI) og Norges veterinærhøgskole (NVH) har gått sammen i dette prosjektet med mål om bedre kontroll med og økt kunnskap om hvilken rolle PRV spiller for utvikling av sykdom.

PatoGen Analyse har utført omfattende kartlegging av PRV i oppdrettsanlegg og nylig utviklet verktøy som kan følge enkeltstammer av viruset på basis av fylogenetiske markører, og dermed avdekke smitteopprinnelse og smittevei. I dette prosjektet vil smitteveiene for viruset kartlegges ytterligere, med mål å begrense utbredelsen av viruset, og å studere betydningen av viruset for helsen til laksen. 

Nyere studier av patogenesen for PRV utført bl.a. av søknadens forskere fra VI og NVH har vist at viruset infiserer røde blodceller før virusinfeksjonen kan påvises i myocyttene i hjertet. En PRV-infeksjon i blodceller kan teoretisk sett ha konsekvenser for fiskens helsetilstand og produksjonsegenskaper. Det er naturlig å tenke seg at de primære egenskapene til fiskens blodceller, som oksygenlevering, påvirkes og at dette kan redusere fiskens robusthet.  Betennelsesskader på hjerte og muskel ved HSMB ansees derfor som en mulig konsekvens av nedsatt oksygenforsyning, og vil studeres i tillegg til andre mulige konsekvenser av en PRV-infeksjon.

Vi ønsker å utvikle innovative verktøy og optimale strategier for å kartlegge PRV-infeksjon, smitteopprinnelse, og effekter på fiskens robusthet og helsetilstand. Dette vil kunne bidra til en mer robust og bærekraftig oppdrettsnæring.

Samarbeidspartnere

  • PatoGen
  • Norges veterinærhøgskole
  • Marine Harvest 

Forskninginformasjon

Start
2014-04-01
Slutt
2017-03-31
Prosjektnummer
235788
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Statistikk, Virologi

Forskere

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Vis telefonnummer
Send e-post