HSMI-more. Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks - mer enn HSMB?

Virusinfeksjoner er av de største utfordringene med hensyn til tap og redusert tilvekst i norsk lakseoppdrett. Dette prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak.

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) er ifølge veterinærinstituttets fiskehelserapport den virussykdommen som har blitt påvist ved flest lokaliteter med oppdrett av Atlantisk laks årlig fra 2011 til i dag.

Viruset som er knyttet til sykdommen, piscine orthoreovirus (PRV), er svært utbredt i oppdrettsfisk i sjø, og har i de senere år blitt påvist også i ferskvannsanlegg/smoltanlegg, i villfisk og i de fleste andre land som driver lakseoppdrett i større skala (Chile, Canada, Storbritannia og Irland).

Sykdommen HSMB arter seg med varierende grad av alvorlighet og tap, og mye tyder på at det er et komplekst samspill mellom virusinfeksjonen og andre faktorer som gir sykdomsutbrudd. 

Mye tyder på en sammenheng mellom PRV-funn og tap av fisk ved stressfølsomhet, under smoltifisering/saltvannstilpasning, og sekundærinfeksjoner med andre virus.

I tråd med at nye funn viser at PRV infiserer mer enn halvparten av laksens røde blodceller i infeksjonens toppfase, øker sannsynligheten for at PRV-infeksjon kan påvirke oksygenopptak. Det er også gjort funn som kan tyde på at virusinfeksjonen endrer blodcellenes immunfunksjon.

Med basis i dette bør tap på grunn av PRV kunne begrenses ved bedre kartlegging av virus, og ved gode rutiner for håndtering av infisert fisk i anleggene. Men for å oppnå det må sammenhengene avklares nærmere.

Dette prosjektet har som mål å gjennomføre smitteforsøk som kan avklare tre hypoteser knyttet til hvorvidt PRV-infeksjon gjør laksen mindre robust:

  • Hypotese 1:  PRV infeksjon påvirker følsomhet for smoltifisering og kvaliteten av smoltifisering
  • Hypotese 2:  PRV infeksjon gir redusert toleranse for variasjoner i oksygenforhold og økt oksygenbehov (inkl. stress).
  • Hypotese 3:  PRV infeksjon gjør fisken mer følsom for sekundærinfeksjon med salmonid alphavirus (SAV).

 

Les mer:
Gåten HSMB – nettsiden med nyheter og oppdatert prosjekt informasjon

Samarbeidspartnere

  • Norsk Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU) - Veterinærhøgskolen
  • Nofima
  • PatoGen

Forskninginformasjon

Start
2014-08-01
Slutt
2016-04-01
Prosjektnummer
901001
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Patologi, Virologi

Forskere

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Vis telefonnummer
Send e-post