ViVaFish - Plattform for virusvaksiner i fisk

Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.

Prosjektbeskrivelse
Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.

For å sørge for at norsk og internasjonal akvakultur er bærekraftig og miljømessig forsvarlig bør det etableres en bedre forsåelse for i) fiskens immunforsvar; ii) Virus/vertsinteraksjoner; iii) biologisk grunnlag for virusbeskyttelse; og iv) forbedret design av virusvaksiner for fisk. 

Partnerne i satsningen ViVaFish representerer primært sterke nasjonale miljøer som har gjort tidligere forskningsgjennombrudd ved å identifisere Piscine orthoreovirus (PRV) og Piscine myocarditis virus (PMCV), som gir sykdommene Hjerte og Skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og Kardiomyopatisyndrom (CMS) i Atlantisk laks. De fleste forskningslederne som er involvert har lang erfaring innen fiskevirologi, fiskeimmunologi og vaksinologi, og har publisert pionerstudier av laksens interferonsystem, beskyttende responser i vaksinert laks, og beskyttende alfavirusbaserte replikonvaksiner.

Hovedmålet med plattformen er å generere ny kunnskap, utvikle verktøy og metodikk av relevans for vaksinering av oppdrettsfisk mot virussykdom. ViVaFish vil samle ti ledende norske forskere fra fem større norske institusjoner i Oslo/Ås, Bergen og Tromsø. Viktige bidrag vil også komme fra vaksineindustrien og en rekke internasjonale partnere.  

Tre sentrale arbeidspakker har som mål:

  • WP1: Utvikle nye vaksinekonsepter og forbedre de eksisterende
  • WP2: Karakterisere immunologiske aspekter ved langtidsbeskyttelse i fisk
  • WP3: Optimalisere vaksinelevering og responsmonitorering.

Veterinærinstituttet vil i hovedsak være involvert i arbeidspakkene WP2 og WP3

Samarbeidspartnere

  • NMBU – Veterinærhøgskolen
  • Universitetet i Tromsø
  • Havforskningsinstituttet
  • Nofima

Forskninginformasjon

Start
2014-08-01
Slutt
2018-07-31
Prosjektnummer
237315
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

Forskere

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Vis telefonnummer
Send e-post