Camilla Sekse

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Matbakteriologi, Mattrygghet, Molekylærbiologi, Zoonoser
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

INIKA_OH_TZ

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

Bio-farming for bioactive compounds

Veterinærinstituttet deltar i prosjektet "Bio-farming for bioactive compounds" (bioACTive), som hadde sitt oppstartmøte den 12. mai 2021. Dette tre-årige prosjektet vil studere hvordan norsk-produserte urter kan bidra til bedre fiske- og fjørfehelse samt til bedre holdbarhet av emballerte fiske- og kjøttprodukter. På denne måten vil prosjektet bidra til økt verdi av norsk planteproduksjon. 

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Prosjektperiode
2018 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, HusdyrhelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

QREC-Risk - Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antimicrobial resistance has been recognized by the WHO as a global threat to public health.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, HusdyrhelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser

DECATHLON - Development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications

The Decathlon project’s strategic objective is the development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Zoonoser

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli og Listeria monocytogenes i matproduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

In order to give quick and reliable answers to diagnostic problems, routine microbiological screening methods for the isolation and detection of the E. coli serogroups most associated with human STEC infections will be developed and optimized. Biofilm forming ability and composition of biofilm matrix of different E. coli isolates will be studied in order to determine their ability to persist in food production factories and retail shops.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmBakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser