Marianne Sunde

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling

Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella i et én-helse perspektiv for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella, utvikle innovative overvåkingsmetoder, og utforske bruken av bakteriofager som behandling for multiresistente Klebsiella.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi

Emerging antimicrobial resistance in the poultry production - implications for human health?

There is reason to believe that the consumers are exposed to ESBL positive bacteria via poultry products, but the implications on human health are not known. This project will approach this by performing screening studies of the fecal flora of healthy individuals in Norway, in order to uncover if humans are able to acquire resistant bacteria from a poultry reservoir. Furthermore, the project will investigate if the ESBL producing bacteria associated with poultry contribute to increased ESBL prevalence among bacteria causing infections in humans. This knowledge is necessary to give recommendations regarding the risk of acquisition of resistant bacteria through the food chain which again will contribute to a stabilization of the favorable resistance situation in Norway.
Prosjektperiode
2014 - 2015
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden: epidemiologi og preventive tiltak mot ESBL-produserende E. coli

Dette prosjektet vil undersøke kritiske punkter og risikofaktorer for introduksjon og spredning av ESBL-produserende E. coli i norsk fjørfeproduksjon. Videre skal det undersøkes om det forekommer stor utbredelse av enkelte vellykkede bakteriekloner og/eller resistensplasmider, og om disse eventuelt innehar egenskaper som gjør dem mer konkurransedyktige i mikrobepopulasjonen. Hvilken rolle desinfeksjon og ulike faktorer ved produktfremstilling har på resistensutvikling, persistens og utbredelse vil også bli studert.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

In order to give quick and reliable answers to diagnostic problems, routine microbiological screening methods for the isolation and detection of the E. coli serogroups most associated with human STEC infections will be developed and optimized. Biofilm forming ability and composition of biofilm matrix of different E. coli isolates will be studied in order to determine their ability to persist in food production factories and retail shops.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserBakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser