Live L. Nesse

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Biofilm, Desinfeksjon, Fôrtrygghet
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli og Listeria monocytogenes i matproduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Bakteriologi, Biofilm, Matbakteriologi, Miljø- og smittetiltakBakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Samarbeid om etablering og bruk av metoder for studier av biofilm og quorum sensing hos bakterier som er av betydning for menneske- og dyrehelsen

Biofilm bidrar til økt overlevelse av bakterier i forskjellige miljøer, både utenfor og inne i kroppen av dyr og mennesker, og for de fleste bakteriearter er biofilm sannsynligvis den naturlige måten å leve på. Senere tids forskning har rettet oppmerksomhet mot biofilmens betydning for patogenese ved en rekke forskjellige sykdommer hos dyr og mennesker.
Prosjektperiode
2010 - 2012
Område
Bakteriologi, Biofilm, Matbakteriologi, Miljø- og smittetiltakBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmBakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet, Husdyrhelse

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

In order to give quick and reliable answers to diagnostic problems, routine microbiological screening methods for the isolation and detection of the E. coli serogroups most associated with human STEC infections will be developed and optimized. Biofilm forming ability and composition of biofilm matrix of different E. coli isolates will be studied in order to determine their ability to persist in food production factories and retail shops.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Bakteriologi, Biofilm, Matbakteriologi, Miljø- og smittetiltakBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmBakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet, HusdyrhelseBakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Moderne bekjempelse av salmonella

Det er nødvendig å bekjempe salmonella i alle ledd i næringskjeden.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Bakteriologi, Biofilm, Matbakteriologi, Miljø- og smittetiltakBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmBakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet, HusdyrhelseBakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserBakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet