Solveig Sølverød Mo

Konstituert seksjonsleder, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

EU-WISH

EU-WISH sitt overordnede mål er å støtte de 26 deltakende europeiske landenes arbeid med å forbedre, utvide og styrke bruken av avløpsvann til overvåking. Denne overvåkingen har et folkehelseperspektiv, med et særlig fokus bl.a. på særdeles viktige patogener, antibiotikaresistens, samt kjemiske substanser. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet representerer Norge i dette prosjektet.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, Zoonoser

Emerging antimicrobial resistance in the poultry production - implications for human health?

There is reason to believe that the consumers are exposed to ESBL positive bacteria via poultry products, but the implications on human health are not known. This project will approach this by performing screening studies of the fecal flora of healthy individuals in Norway, in order to uncover if humans are able to acquire resistant bacteria from a poultry reservoir. Furthermore, the project will investigate if the ESBL producing bacteria associated with poultry contribute to increased ESBL prevalence among bacteria causing infections in humans. This knowledge is necessary to give recommendations regarding the risk of acquisition of resistant bacteria through the food chain which again will contribute to a stabilization of the favorable resistance situation in Norway.
Prosjektperiode
2014 - 2015
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden: epidemiologi og preventive tiltak mot ESBL-produserende E. coli

Dette prosjektet vil undersøke kritiske punkter og risikofaktorer for introduksjon og spredning av ESBL-produserende E. coli i norsk fjørfeproduksjon. Videre skal det undersøkes om det forekommer stor utbredelse av enkelte vellykkede bakteriekloner og/eller resistensplasmider, og om disse eventuelt innehar egenskaper som gjør dem mer konkurransedyktige i mikrobepopulasjonen. Hvilken rolle desinfeksjon og ulike faktorer ved produktfremstilling har på resistensutvikling, persistens og utbredelse vil også bli studert.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
AntibiotikaresistensAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Zoonoser