Fiskevelferd til hverdags. Praktiske verktøy i fiskevelferdsarbeidet

Også under årets AquaNor-messe vil Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arrangerer et Fiskevelferdsseminar 25. august kl. 15:00-17:00. Her vil det også for første gang, og i samarbeid med Norsk Fiskeoppdrett,  deles ut en fiskevelferdspris til person(er) som har gjort en ekstra innsats for å bedre fiskehelsen i opprettsnæringa. 

Det er nå stengt for påmelding til det fysiske seminaret siden vi har nådd grensen for maks antall personer i lokalet. De som ikke får plass kan følge det digitalt.

Her kan du se opptak fra seminaret. 

 

Program for seminaret:

Fiskevelferd til hverdags. Praktiske verktøy i fiskevelferdsarbeidet:

15.00: Innledning v/Stine Gismervik

15.05 Hva betyr den nye Havbruksstrategien for fiskevelferden til hverdags? v/Statssekretær Trine L Danielsen

15.15 Norsk standard, hva vil det bety i hverdagen? v/Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet

15.25 Hvordan står det til med fiskevelferden i oppdrettsanleggene? v/Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet

15.35 Hva gjør Salmon Group med velferdsrapporten sin til hverdags? v/Ingebjørg Sævareid, Salmon Group

Kl. 15.45: Postsmoltproduksjon på land  – bedre eller dårligere fiskevelferd? (Nina Sandlund, HI)

15.55 Pause

Kl. 16.10: Rognkjeks på jobb – hva med kravet til godt arbeidsmiljø? (Eva-Jeanette Johansen, Mattilsynet)

Kl.16.20: Spørsmål/kommentarer vha. slido

Kl.16.40: Fiskevelferdsprisen 2021, presentasjon av kandidatene v/Brit Tørud, Veterinærinstituttet

Kl. 16.45: Utnevnelse av vinneren, deretter presenterer vinneren seg selv v/Pål Mugaas Jensen, Norsk Fiskeoppdrett)

16.55 Avslutning v/Stine Gismervik, Veterinærinstituttet

Sted: - AquaNor, Trondheim,

QR Code for Fiskevelferd til hverdags. Praktiske verktøy i fiskevelferdsarbeidet..png


Send dine spørsmål via SLIDO:
Bruk QR-koden eller gå til Slido.com på din smarttelefon og skriv inn eventkoden  #277909
Du kan nå stille spørsmål og "like" de spørsmålene som andre har stilt.Tanken bak Fiskevelferdsprisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk- eller matfiskfasen.

Som eksempler på slike tiltak kan være noen som har:

 • utviklet teknologi som på en eller annen måte har bidratt til at fiskevelferden i bedriften eller bransjen har blitt bedre
 • utviklet smarte system for miljøovervåking som sikrer godt miljø for fisken
 • utviklet måter å lese fisken på – hva er det fisken foretrekker?
 • gjort små dagligdagse tiltak som gjør at fisken får det bedre
 • bruker kjent utstyr på en bedre måte
 • gjort gode erfaringer med enkle, konkrete tiltak for å hindre smittespredning (sykdom fører til svært dårlig velferd for mange)
 • endret organisering av arbeidet på anlegget
 • utviklet nye velferdsindikatorer, eller en praktisk systematisering av bruken

Kandidatene til årets Fiskevelferdspris er følgende:

 • Cermaq avdeling Holmvåg
 • Tytlandsvik Aqua
 • SalMars IMM team
 • Lumic/Strømme Service
 • KapMar
 • UIB/RASLAB/ILAB/ eMar Digital AS
 • Cargill 
 • FishGlobe
Hvor
Trondheim
Når
25. august 2021, kl. 15.00 - 17.00