Arbeidsgruppe havbruk» vant pris for fiskevelferd

«Arbeidsgruppe havbruk» i Nordmøre og Sør-Trøndelag mottok Fiskevelferdsprisen 2023 under et arrangement på Aqua Nor-konferansen i Trondheim.

Syv kandidater var nominert til årets fiskevelferdspris og vinneren ble offentliggjort under «Fiskevelferdsseminaret» i regi av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet.

Vinneren «Arbeidsgruppe havbruk» er et forpliktende samarbeidsforum der alle oppdrettere av laks og regnbueørret på Nordmøre og i Sør-Trøndelag er aktive deltagere.

Forbilde

Representanter for Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, tidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett samt fjorårets prisvinner Åkerblå har sittet i juryen. De har denne begrunnelsen for valget av årets vinner:

Arbeidsgruppen er et stort forbilde for resten av havbruksnæringen. De viser verdien av samarbeid og deling av kunnskap for å løse helse og velferdsutfordringene i et område. Arbeidsgruppen har blant annet blitt enige om konkrete og effektive sykdomsforebyggende tiltak som har bidratt til bedre fiskevelferd. 

Juryen mener at det er viktig å bidra til kunnskapsdeling om hvordan slike samarbeid lykkes. Situasjonen med nylig påvisning av bakteriesykdommen BKD i regionen, er bare ett eksempel på hvorfor dette er viktig.

Juryen ønsker at flere skal bli inspirert til samarbeid og at «Arbeidsgruppe Havbruk» tar ytterligere nye grep for å være i front på fiskevelferd.

Oppdretteres initiativ- fiskehelsepersonell koordinerer

Det var oppdretterne i PO6 som på et tidlig tidspunkt var initiativtakere og som nå er eiere av samarbeidsforumet. Åkerblå har gjennom en årrekke vært leid inn som koordinator. Barbo Rimeslaatten Klakegg i Åkerblå koordinerer og leder arbeidet nå. Før henne var det Lene Catrin Ervik, som koordinerte i 7 år, og også deltok under prisutdelingen sammen med Stig Nidar Selvåg fra Lerøy, en av oppdretterne som har vært med fra starten. Prisvinner fikk overlevert en sjekk på 10 000 kroner som er donert av NCE Seafood Innovation Cluster.

«Nordmørsmodellen»

Arbeidet bygger på «Nordmørsmodellen», med færre lokaliteter samlet i geografisk og hydrodynamisk baserte soner med mer robuste branngater til nabosoner. Arbeidsgruppa har selv trukket frem betydningen av felles kjøreregler rundt biosikkerhet, ha med beslutningstakere fra alle oppdrettsaktører i området, og stille med fiskehelsepersonell som kan jobbe med faglige problemstillinger og komme med forslag som så behandles i arbeidsgruppen. I forbindelse med prisutdelingen utdypet Lene Catrin Ervik betydningen av langsiktighet og et overordna områdeblikk. Hun peker også på at god dialog med myndigheter underveis bidrar til konsensus, i motsetning til at hver oppdretter skal kjempe sin sak, avslutter Ervik.

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, ønsker å takke alle som har bidratt med kandidatforslag. Forumet vil også takke NCE Seafood Innovation Cluster for pengepremie til prisvinneren.

Her de andre som var nominert til prisen: 

● Stein Helge Skjelde i Sørsmolt for Frigosmolt («gammelsmolt») 

● Åkerblå for implementering av Laksvel 

● Fiskepodden ved Karoline Skaar Amthor og Kristian Natland 

● Kathrine Eliassen hos Benchmark Genetics Salten 

● ACDPharma for utvikling av bakteriofager til sykdomsbekjempelse 

● Sensor Globe for sin enhet til måling av fysiske parametere


Kontaktinfo: stine.gismervik@vetinst.no

Del artikkel