Seminar om oppdrett og fiskevelferd under Forskningsdagene 2018

Hvor er fiskens stemme?  Kan god fiskevelferd lønne seg? Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet inviterte til seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo mandag 24. september. Seminaret var i regi av Forskningsdagene 2018 der temaet er oppvekst.

HI og VI logoer

Presentasjoner fra fiskevelferdsseminaret

Her kan du se opptak fra seminaret

Fisk i oppdrett er Norges viktigste produksjonsdyr. Samtidig dør 53 millioner oppdrettsfisk årlig i næringen eller om lag 20 prosent av all fisk fra utsett i sjø til slakting. I tillegg dør det også mye fisk i ferskvannsfasen. Dette er ikke forenlig med dyrenes «rettigheter» som sier de skal ha frihet fra smerte, skader og sykdommer.

Språket gjenspeiler holdninger

God helse og velferd er en forutsetning for en bærekraftig og etisk forsvarlig produksjon. Vi omtaler oppdrettsfisk som biomasse og fiskedød som svinn. Slik ordbruk reflekterer holdninger som gjør fisken til en ting og som reduserer respekten for oppdrettsfisken som en levende matprodusent.  Hvordan kan vi endre dette?

Hvordan kan bedre fiskevelferd lønne seg?

Dødeligheten gir flere milliarder i tapt omsetning for næringa. Samtidig koster det å investere i god fiskevelferd. Seminaret vil belyse hvordan bedre helse og velferd hos fisk kan redusere dødelighet og vil munne ut i en paneldebatt - Kan bedre velferd gagne både fisk og næring? Kan god fiskevelferd lønne seg? Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet samarbeider gjennom et fiskevelferdsforum. Vi ønsker at arrangementet skal være en plattform til bevisstgjøring, løfte frem dyrevelferdsloven og bidra til at fisken som produksjonsdyr vokser opp under forhold i samsvar med hva loven tilsier. Gjennom dette seminaret ønsker vi å gi oppdrettsfisken en sterkere stemme.

Program: 

11.30      Lunsj
12.00      Introfilm
12.02      Velkommen ved avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet
12.10      Hvordan ble laksen "tam"?  Forsker Marianne Lien, Universitetet i Oslo
12.20      Oppvekst: Velferdstrusler i tamlaksens livssyklus.  Fiskehelseansvarlig Brit Tørud, Veterinærinstituttet
12.30      Hva ligger i begrepet "fiskevelferd"?  Forsker Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet
12.40      Pause
13.00      Kan ord skape holdninger om dyreverd?  Forsker Kristine Gismervik, Veterinærinstituttet
13.10      Er teknologiutviklingen tilpasset biologien?  Forsker Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet
13.20      Er det smertefullt for laks å bli avluset med varmt vann?  Forsker Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet
13.30      Velferdsdilemma i en travel hverdag. Fagleder fiskehelse, Barbo Klakegg, Åkerblå
13.40      Pause
14.00      Kan laksen leve av å spise gran? Professor Margareth Øverland, Norges miljø og biovitenskapelige universitet
14.10      Hva er akseptabel behandling av "tam" laks?  Ekspertrådgiver Trygve Poppe, Pharmaq Analytiq
14.20      Rognkjeks er ikke laks.  Forsker Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet
14.30      Er god fiskevelferd lønnsomt?  Fiskehelsesjef Arnfinn Aunsmo, Måsøval
14.40      Tid for registrering av spørsmål til paneldebatten
14.45      Paneldebatt: Hvor er laksens stemme? Høyere profitt med god fiskevelferd? Innledning ved Tore Kristiansen, leder for Forskningsgruppe Dyrevelferd i Havforskningsinstituttet. Kommentar fra Susanna Lybæk, vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen. 

Paneldebatt mellom:
Lise Bergan, kommunikasjonsdirektør i Cermaq
Kjersti Sandvik, forfatter og journalist i Fiskeribladet
Tore Kristiansen, forskningssjef Havforskningsinstituttet
Edgar Brun, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet  
Panelleder: Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør Veterinærinstituttet
16.00      Slutt

 

Hvor
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, møterom Amalie Skram
Når
24. september 2018, kl. 11.30 - 16.00