Gikk du glipp av dette seminaret om fiskevelferd?

Arrangementet «Dyrevelferd i havet – velferd på gyngende grunn» 23. september samlet mange på Litteraturhuset i Oslo og på stream.

Se opptak av seminaret her:

Administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng sto for åpning og avrunding. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NOFIMA og Veterinærinstituttet ga en bred faglig gjennomgang av temaer knyttet til fiskevelferd.

–Vi ser en viss nedgang i rapporterte velferdshendelser i oppdrett. Vi er spent på om dette kan bli en varig trend, sa forsker ved Veterinærinstituttet, Kristine Gismervik.

Det pågår i hvert fall mye forskning som bidrar til å øke kunnskapen om fiskens ve og vel. Jonatan Nilsson fra Havforskningsinstituttet fortale om diverse forsøk med å berike laksens miljø. Ikke alt har fungert like godt eller gitt forbedringer som kan måles. En ting som laksen ser ut til å like og som ikke gir andre problemer er bobler i merd-vannet. Laksen trekkes mot boblene!

Tre andre fra Havforskningsinstituttet holdt også innlegg. Lars Helge Stien gikk igjennom individuelle velferdsindikatorer hos oppdrettsfisk. Malthe Hvas fortale om at sulting av laks ikke nødvendigvis er en plage. Thomas Bøhn presenterte dels sørgelige «fun facts». Blant annet hvordan sjøørretten beiter i områder med mest lakselus.

Ragnhild Aven Svalheim fra NOFIMA ga et innblikk i hva det vil si for en fisk å bite på kroken eller havne i garn.

Mål om 96 prosent overlevelse i oppdrett til havs

Kristine Hartmann fra SalMar Aker Ocean gikk igjennom erfaringene så langt med oppdrett langt til havs.

–Vi skal gjøre det på fiskens betingelser. Oppdrett til havs vil kreve en annen kunnskap enn i dag og utstyret som brukes ved kysten er ikke robust nok på havet. Vi har et mål om å oppnå 96 prosent overlevelse i oppdrett i havmerdene. Hittil har ikke hatt behov for lusebehandling, men ser at lusepresset øker. For å lykkes må vi sikre samarbeid mellom forskning, industri og myndigheter. Det har vi god erfaring med i Norge, sa Hartmann.

Forsøksdyr

I det siste har Norges forbruk av forsøksdyr, hvor det meste av det er fisk, fått en del oppmerksomhet. Adrian Smith fra Norecopa argumenterte for å etablere et senter for de tre R-ene, replace, reduse, refine, innen dyreforsøk. 

Del artikkel