Skjell

Skjell som blåskjell og østers er bløtdyr, og får i seg næring gjennom å filtrere vannmassene, og gjør dem potensielt mottakelig for alt som flyter fritt i vannmassene. 

Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet utfører en rekke ulike typer diagnostiske undersøkelser for å oppklare og kartlegge sykdomsutbrudd og på oppdrag.

Overvåkning

Parasittene Bonamia sp. og Marteilia refringens i skjell

I dag overvåkes flatøsters (Ostera edulis L.) og blåskjell (Mytilus edulis L.) i Norge for parasittene Marteilia sp og Bonamia sp. Både marteiliose og bonamiose er klassifisert som Liste 2 sykdommer.  Overvåkningen har siden 2015 foregått hos Havforskningsinstituttet, mens Veterinærinstituttet fremdeles er nasjonalt referanselaboratorium. 

 

Veterinærinstituttet hadde ansvaret for overvåkningen fra 2003 – 2014. 

Gå til overvåkningsprogrammet