Klimaendringer kan medføre introduksjon av nye alger og bakterier

Denne saken er eldre enn to år

Oppblomstring av enkelte algetyper kan trolig gi gjelleskader hos fisk, men kan noen typer algegifter akkumuleres i fiskekjøttet og bli en fare for mennesker? Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett i mars.

I visse perioder bør man ikke spise blåskjell på grunn av fare for matforgiftning. Det er giftstoff fra alger som oppkonsentreres i skjellene.

Prosjektet "ECsafeSEAFOOD - Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception" handler om trygg sjømat, og hovedsakelig fisk, men også andre arter som krabbe, blekksprut og skjell, der ulike giftige forbindelser kan være tilstede. Veterinærinstituttets del av prosjektet dreier seg om algetoksiner, analysemetoder for disse og hvordan de samles opp i fisk, krabber, skjell og andre marine arter av kommersiell betydning.

Les hele saken (pdf)

Del artikkel