Konferanse innen forbyggende smitte- og sykdomsarbeid på akvakultur

Denne saken er eldre enn to år

Oslo vil i perioden 20. – 22. september være møteplass for epidemiologer fra alle verdenshjørner der hele 24 land er representert. Veterinærinstituttet inviterer da til AquaEpi I-2016, den første globale konferansen som kun skal fokusere på epidemiologiske problemstillinger innenfor akvakultur.

Akvakultur er en verdensomspennende næring som henger sammen over landegrensene gjennom vannkontakt og utstrakt flytting og handel med levende dyr og dyreprodukter. Dette gjør at sykdommer kan spres over store avstander og etablere seg i nye populasjoner med alvorlige økonomiske og miljømessige konsekvenser. Dette har vi sett i mange land over en årrekke, og det er store utfordringene i å kartlegge smitteveier og sikre trygg handel i en verden som drives av global handel.

Målet for konferansen er derfor å samle forskere, nærings- og myndighetspersoner fra hele verden for å utveksle erfaring og metoder for å bidra til å styrke internasjonal arbeid og forståelse for smittekontroll og forbyggende sykdomsarbeid, etablere nettverk og diskutere hvordan vi kan møte de ulike behovene i en svært kompleks akvakulturnæring.

I tillegg til over 60 kortere vitenskapelige presentasjoner, har vi spesielt invitert noen verdenskjente forskere for å presentere lengre oversiktsforedrag. Disse foredragene vil ta opp temaer som bruk av «big data» i oppdrettsnæringen, framtidig sykdomsovervåking, betydningen av klimaendringer for oppdrettsnæringen og samarbeid mellom nærig og forskning for å løse framtidige utfordringer.  Se fullt program

Del artikkel