Vidar Moen

Seniorforsker, Miljøtiltak

Fagområder
Fiskevelferd, Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 48083024
Tlf
+47 48083024
E-post
vidar.moen@vetinst.no

PhD i Zoologi med Ferskvannsøkologi og adferdsøkologi fra NTNU, Trondheim.
Har arbeidet med økologi og adferd hos introdusert art i ferskvann; utvikling av bevaringsbiologiske tiltak for å sikre og styrke sårbare og truede bestander av vill laks. Arbeider for tiden med utvikling av metodikk for sporing av oppdrettsfisk tilbake til sjømerd og settefiskanlegg.

Faglig bakgrunn

Jobberfaring -
- Avdelingsingeniør ved NINA - Konsulent ved Miljødirektoratet - Stipendiat ved NINA - Forsker ved NTNU - Forsker ved Veterinærinstituttet - Forsker ved VESO - Seniorforsker ved Veterinærinstituttet, ved seksjon for miljø- og smittetiltak.

- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved Veterinærinstituttet 1996-1998.
- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved VESO 1998-2007.
- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved Veterinærinstituttet 2007-2014.
- Leder for FoU-gruppen i prosjektet FARMSALMTRACK - med mål å teste bruk av grunnstoff i skjell for sporing av rømt oppdrettslaks tilbake til sjømerd og settefiskanlegg (2014-2017)
- Arbeider for tiden med studier av grunnstoff i biologiske strukturer hos vannlevende organismer

- Representant i Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet 1996-1998
- Leder for Forskerforbundet ved VESO 1998-2007