Vidar Moen

Seniorforsker, Miljø og smittetiltak

Presentasjon

- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved Veterinærinstituttet 1996-1998.
- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved VESO 1998-2007.
- Leder for bevaringsbiologiske prosjekt ved Veterinærinstituttet 2007-2014.
- Leder for FoU-gruppen i prosjektet FARMSALMTRACK - med mål å teste bruk av grunnstoff i skjell for sporing av rømt oppdrettslaks tilbake til sjømerd og settefiskanlegg (2014-2017)
- Arbeider for tiden med studier av grunnstoff i biologiske strukturer hos vannlevende organismer

- Representant i Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet 1996-1998
- Leder for Forskerforbundet ved VESO 1998-2007

Representant i Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet 2020-2022

Vis telefonnummer

Send e-post