Kristian Ellingsen-Dalskau

Forsker, PhD, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Dyrevelferd
Mobilnr
+47 91702970
Tlf
+47 91702970
E-post
kristian.ellingsen@vetinst.no

Ellingsen-Dalskau tok sin Bachelor of Science in Veterinary Biology ved Murdoch University, Western Australia. Etter det tok han en mastergrad i husdyrvitenskap med fordypning i etologi ved UMB. Ellingsen-Dalskaus masteroppgave omhandlet betydningen av empati og holdninger for vurdering av smertefulle tilstander hos hund, og ble skrevet med Adroaldo Zanella på veterinærhøgskolen som veileder. I 2009 ble Ellingsen-Dalskau ansatt som forsker ved Veterinærinstituttet og han fikk ta sin PhD som del av forskerjobben. Avhandlingen, med tittelen "The impact of management on dairy calf welfare" ble forsvart i desember 2015.

Faglig bakgrunn

Bachelor of Science in Veterinary Biology
Mastergrad i husdyrvitenskap PhD - The impact of management on dairy calf welfare

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

The effects of management on calf health and welfare

Prosjektet vil, gjennom flere ulike tilnærminger og metoder, belyse hvordan røkters holdninger og stellrutiner, inkludert melketildeling, samt økologisk/konvensjonell drift påvirker kalvens helse og velferd i norsk melkeproduksjon i dag.
Prosjektperiode
2011 - 2015
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering

Ku-kalv prosjektet

Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.
Prosjektperiode
2009 - 2014
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse
Sekretær i Rådet for dyreetikk
Ekspert Standard Norge - etikk og sporbarhet fjær og dun