Kristian Ellingsen-Dalskau

Seniorforsker, PhD, Husdyr, vilt og velferd

Presentasjon

Sekretær i Rådet for dyreetikk

Fagområder
Dyrevelferd
Mobilnr
4791702970
E-post
kristian.ellingsen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Quality Calf - God helse og velferd for kalver inn i en bærekraftig norsk storfeproduksjon

Hovedmålet for QualityCalf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

The effects of management on calf health and welfare

Prosjektet vil, gjennom flere ulike tilnærminger og metoder, belyse hvordan røkters holdninger og stellrutiner, inkludert melketildeling, samt økologisk/konvensjonell drift påvirker kalvens helse og velferd i norsk melkeproduksjon i dag.
Prosjektperiode
2011 - 2015
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering

BreedWell - Breeding for improved fish welfare in aquaculture

Formålet med prosjektet er gjennom avlstiltak å bedre velferden for fisk i oppdrett.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, RisikovurderingSamfunnsøkonomi, Klinisk veterinærmedisinske fagFiskehelse, Fiskevelferd

Ku-kalv prosjektet

Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.
Prosjektperiode
2009 - 2014
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, RisikovurderingSamfunnsøkonomi, Klinisk veterinærmedisinske fagFiskehelse, FiskevelferdDyrevelferd, Husdyrhelse