Anne Berit Olsen

Veterinær / forsker, Forskning akvatisk biosikkerhet

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

BactUlcer

Bakterielle sårlidelser forårsaker store dyrevelferdsmessige og økonomiske problemer innen norsk sjøbasert lakseoppdrett. I dette FHF-finansierte prosjektet ledet av Veterinærinstituttet, vil vi studere de involverte bakterieartene, både fra sjøvann og fisk, for å bedre forståelsen av hvorfor bare noen få, spesifikke stammer av disse er overrepresentert blant laks med sår.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Patologi

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Proliferativ gjellesykdom hos laks i sjø: Patologiske, molekylærbiologiske og epidemiologiske studier

Om høsten rammes ofte laks i sjøvann av gjellebetennelse med til dels betydelig dødelighet. Sykdommen leder ofte til respirasjonsproblemer som forårsaker betydelige tap både i form av direkte dødelighet og pga. dårligere tilvekst og økt mottakelighet for andre sjukdommer.

Prosjektperiode
2012 - 2014
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi

Control Flavobacteriaceae infections in European fish farms

The project aims is to improve the control of Fp and Tm infections, data at both the epidemiological and molecularlevels are urgently needed.
Prosjektperiode
2011 - 2014
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, PatologiBakteriologi, Biofilm, Fiskehelse, Molekylærbiologi