Proliferativ gjellesykdom hos laks i sjø: Patologiske, molekylærbiologiske og epidemiologiske studier

Om høsten rammes ofte laks i sjøvann av gjellebetennelse med til dels betydelig dødelighet. Sykdommen leder ofte til respirasjonsproblemer som forårsaker betydelige tap både i form av direkte dødelighet og pga. dårligere tilvekst og økt mottakelighet for andre sjukdommer.

Forløpet blir ofte akutt i forbindelse med stressende situasjoner, som ved avlusing. Omfanget av gjellesjukdom kan variere betydelig fra år til år, og fra region til region.

Målet med prosjektet er å:

  • Utvikle diagnostiske verktøy for identifikasjon av aktuelle agens
  • Etablere et scoringssystem for vurdering av gjelleskader
  • Studere vert-agens interaksjoner
  • Gjennomføre smitteforsøk med aktuelle agens
  • Gjennomføre workshops og kurs

Feltmateriale blir samlet inn høsten 2012 og høsten 2013. Fiskehelsetjenestene er sentrale i dette arbeidet, og oppfordres til å sende inn materiale til prosjektet. 

Start
2012-06-01
Slutt
2014-12-31
Status
Ferdig
Forskningsområder
Bakteriologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi