Kurs og webinar 2022

Følgende kurs er planlagt hos Veterinærinstituttet i 2022:

Webinar ved Veterinærinstituttet vår og sommar 2022

Nasjonalt kompetansesenter for produksjonsdyr ved Veterinærinstituttet arrangerer dei neste månadene følgjande kurs for veterinærar:

  • 25. mai kl. 13.00-15.00: Webinar om ringorm på storfe

Det vil i vår bli arrangert eit nytt digitalt seminar om ringorm på storfe. Webinaret er retta mot veterinærar over heile landet. Ein del av webinaret vil vera opptak frå eit tidlegare kurs om ringorm frå hausten 2021, som hovudsakleg nådde ut til veterinærar i Rogaland. Arbeidsgruppa vil i tillegg informera kort om status for sjukdomen per i dag og nedkjempingsarbeidet som er gjort i samband med utbrotet i Rogaland. Fleire av føredragshaldarane er tilgjengelege for spørsmål avslutningsvis.

Program:

  • Dagens status for ringorm – Arvid Reiersen, Veterinærinstituttet
  • Mykologi (T. verrucosum, T. equi, M. canis) Ellen Christensen, Veterinærinstituttet (opptak) 
  • Ringorm på storfe – klinisk vurdering av lesjonar og epidemiologi T. verrucosum versus T. equi og M. canis – Arvid Reiersen, Veterinærinstituttet (opptak)
  • Forvaltning: Kva gjer Mattilsynet? Kort og praktisk frå forvaltningsveiledaren – Marianne Tingbø, Mattilsynet (opptak) 
  • Tidslinje: Kva skal bonden gjera etter at det er påvist ringorm på storfe? – Siv Meling, RingiRog (opptak) 
  • Sanering – Marita S. Raugstad, Mattilsynet (opptak) 
  • RingiRog og samarbeidet mellom Næring, Forvaltning og Kunnskapsstøtte i Rogaland – Siv Meling, RingiRog (opptak) 
  • Spørsmål 

Klikk her for å delta på webinaret

Ved spørsmål om våre kurs, ta kontakt med Elisabeth Skatvedt Jordal på e-post: elisabeth.skatvedt.jordal@vetinst.no

Opptak fra tidligere webinar

Webinar om afrikansk svinepest 4. mai 2022: