Kurs og webinar

Her finner du en oversikt over kommende kurs og webinarer i 2023.

Webinar om helse og velferd hos kalv 18. og 19. april

Veterinærinstituttets nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr ønskjer velkomen til kurs om helse og velferd hos kalv. Kurset rettar seg mot veterinærar i praksis og forvaltning, men er som vanleg ope for alle interesserte. Me gler oss til å tilby eit webinar med særskilt fokus på kalven, og som knyt saman praktisk sjukdomslære, diagnostikk og aktuell forsking på kalvehelse- og velferd.

Kurset blir teke opp og vil bli lagt ut her på nettsidene våre for dei som ikkje får det med seg live, eller ønskjer ein repetisjon.

Meld deg på kurset her.

Påmeldingsfrist er søndag 16. april. 

Du vil få ein e-post som stadfestar påmeldinga, og når kurset nærmar seg sender me ut lenke for deltaking til alle påmelde.

 • Program
  DAG 1  
  TidEmneFøredragshaldar
  12:00-12:05IntroduksjonElisabeth S. Jordal, VI 
  12:05-12:55Vanlege helseutfordringar hos kalvLise Marie Ånestad, VI
  12:55-13:05Spørsmål 
  13:05-13:25Parasittar hos kalvRebecca Davidson, VI
  13:25-13:30Spørsmål 
  13:30-13:45Pause 
  13:45-14:30Vanlege patologiske funn hos kalvCaroline Piercey Åkesson, VI
  14:30-14:40Spørsmål 
  14:40-15:00Smittevern og førebyggjande helsearbeid hos kalvSiv Meling, VI
  15:00-15:10Spørsmål og avslutning 
     
  DAG 2  
  12:00-12:05IntroduksjonElisabeth S. Jordal, VI 
  12:05-12:35Ku og kalvJulie Føske Johnsen, VI
  12:35-12:40Spørsmål 
  12:40-13:10Calf welfareLaura Whalin, VI
  13:10-13:15Spørsmål 
  13:15-13:25Pause 
  13:25 -13:45Nye retningslinjer for kalvefôringStine Grønmo Kischel, Tine
  13:45-13:55Spørsmål/diskusjon 
  13:55-14:25Kor går grensa for vanskjøtselCecilie Mejdell, VI
  14:25-14:45Spørsmål og avslutning 

Ta kontakt med Elisabeth Skatvedt Jordal ved spørsmål: Elisabeth.Skatvedt.Jordal@vetinst.no

Opptak fra tidligere webinarer