Kurs og webinar

Her finner du en oversikt over kommende kurs og webinarer i 2023.

Beiteforgiftning hos produksjonsdyr - kurs for veterinærar 21. og 22. september

21. og 22. september arrangerer Veterinærinstituttet to dagars kurs i flotte lokale ved Utstein Kloster hotell på nydelege Mosterøy i Rogaland. Tema er beiteforgifting hos produksjonsdyr, og me har fått tak i fleire dyktige føredragshaldarar som skal oppdatera oss på det som er like aktuelt kvar einaste beitesesong. Programmet inneheld presentasjonar om mellom anna:

 • Giftige plantar i beitet
 • Mineralforgifting hos beitedyr
 • Forgiftingsmekanismar
 • Ny forsking
 • Kasuistikkar frå felten
 • Feltekskursjon

Heile programmet ser du ved å bla lenger ned på sida.

Kurset er hovudsakleg utforma med tanke på veterinærar i produksjonsdyrpraksis, men også veterinærar i næring og forvalting vil ha interesse av tematikken.

Kursavgifta på 2400 kr. inkluderer alle måltid, og vil bli fakturert ved påmelding.

Hotellovernatting på Utstein Kloster hotell blir bestilt gjennom oss, men skal betalast direkte til hotellet. Les meir om hotellet her.

(Påmeldingsinfo kommer)

 • Program
  DAG 1 - 21. september
  TidEmneFøredragshaldar
  10:00-10:30Mingling og bli kjend 
  10:30-10:40IntroduksjonElisabeth Skatvedt Jordal, VI 
  10:40-11:40Giftige plantarAksel Bernhoft, VI
  11:40-12:40Lunsj 
  12:40-13:10ForgiftingsmekanismarGunnar Sundstøl Eriksen, VI
  13:10-13:50Vanlege mineralforgiftingar på beiteTore Sivertsen 
  13:50-14:10Vanlege beiteforgiftingar hos storfe og småfeSiv Meling, VI
  14:10-14:30Pause 
  14:30-14:40Vanlege forgiftingar hos utegåande grisElisabeth Skatvedt Jordal, VI
  14:40-14:50Vanlege beiteforgiftingar hos hestJorunn Mork, VI
  14:50-15:00Vanlege beiteforgiftingar hos kameliderMichaela Falk, VI
  15:00-15:10Forgifting av hjorteviltGunnar Sundstøl Eriksen, VI
  15:30-16:00Liten matbit 
  16:00-18:00Ekskursjon - giftige plantar i nærområdet 
  19:00Middag 

   

  DAG 2 - 22. september
  TidEmneFøredragshaldar
  08:30-09:30Forgifting hos tamreinTorill Mørch, VI
  09:30-10:30Forgiftingssaker frå  obduksjonsbordetPatologane ved VI
  10:30-10:40Pause 
  10:40-11:00Nytt frå forsking 
  11:00-12:00Bioaktive stoff i plantar som veterinærmedisinAksel Bernhoft, VI
  12:00-12:20Mistanke om forgifting hos husdyr - sjekklisteAksel Bernhoft, Michaela Falk, VI
  12:20Lunsj  

Opptak fra tidligere webinarer