Kurs og webinar 2022

Følgende kurs er planlagt hos Veterinærinstituttet i 2022:

Helse og velferd hos fjørfe – webinar 25. og 26. oktober

Veterinærinstituttet arrangerer tysdag 25. og onsdag 26. oktober webinar om helse og velferd hos fjørfe. Kurset tek for seg problemstillingar både frå hobby- og kommersielt fjørfehald, med føredragshaldarar med solid fagkompetanse frå forsking, næring og forvaltning.

Målgruppa er hovudsakleg veterinærar, men vi ønskjer også andre fjørfe-interesserte velkomne. Meld deg på ved å trykka på lenkja og oppgi namn og tilknyting. Webinaret tek til kl 12:00 begge dagar, og dei påmelde vil få lenkje til kurset på e-post same morgon.

Meld deg på her

 • Program for webinaret: 25. oktober
  Tid Emne Foredragsholder
  12.00-12.10 Innledning/velkommen Silje Granstad, VI
  Del I: Smittsomme helseutfordringer hos hobbyfjørfe
  12.10-12.30 Sentrale virus- og bakteriesykdommer Grim Rømo, VI
  12.30-12.50 Parasitter i hobbyfjørfehold Inger Sofie Hamnes, VI
  12.50-13.00 Spørsmål Grim Rømo, Inger Sofie Hamnes, VI
  13.00-13.10 Pause  
  Del II: Smittsomme helseutfordringer i kommersielle fjørfebesetninger
  13.10-13.30 Koksidiose og nekrotiserende enteritt Silje Granstad, VI
  13.30-13.50 Colibacillose

  Astrid Reenskaug, Inger Helene Kravik, VI 

  13.50-14.10 Infeksiøs bursasyke/Gumboro Magne Hansen, Animalia
  14.10-14.20 Spørsmål Silje Granstad, VI, Magne Hansen, Animalia
  Ca. 14.25 Avslutning dag 1 Silje Granstad, VI

   

 • Program for webinaret: 26. oktober
  Tid Emne Foredragsholder
  Del III: Liste 1-sykdommer

  12.00-12.20

  Aviær influensa og Newcastle Disease Silje Granstad, VI
  12.20-12.40 Erfaringer fra AI-utbruddet på Klepp november 2021 Guro Myhrene, Mattilsynet
  12.40-12.55 Erfaringer fra HPAI-utbrudd i Sverige, risikofaktorer og forebyggende arbeid Malin Grant, SVA
  12.55-13.05 Spørsmål Silje Granstad, VI, Guro Myhrene, Mattilsynet, Malin Grant, SVA
  13.05-13.15 Pause  
  Del IV: Dyrevelferd
  13.15-13.35 Generelt om velferd hos fjørfe Solveig Marie Stubsjøen, VI
  13.35-13.45 Prosjekt: "Helse og dyrevelferd ved utegang for gris og fjørfe, risiko for smittsomme sjukdommer og mulige tiltak" Kristian Dalskau-Elllingsen, VI
  13.45-13.55 Tilsyn med smittevern i fjørfehold med utegang Birgitte Spedstad Tveter og Marianne Tingbø, Mattilsynet
  13.55-14.10 Kjølbeinsbrudd hos verpehøns Käthe Kittelsen, Animalia
  14.10-14.20 Spørsmål Solveig Marie Stubsjøen, VI, Käthe Kittelsen, Animalia, Kristian Dalskau-Ellingsen, VI, Birgitte og Marianne, MT
  Ca. 14.25 Avslutning av webinaret Silje Granstad, VI

   

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: Elisabeth.Skatvedt.Jordal@vetinst.no

Opptak fra tidligere webinar