Kurs og webinar

Her finner du en oversikt over kommende kurs og webinarer i 2024.

Kurs om prionsjukdom hos produksjonsdyr

Mandag 26. august kl 10.30-14.00 arrangerer Veterinærinstituttet webinar om prionsjukdom med særleg fokus på skrapesjuke hos sau. Det vil i tillegg bli presentert forsking på artsbarrierar for norsk CWD. Kurset er utforma med tanke på Mattilsynet si satsing på skrapesjuke hos småfe, men vil også vera fagleg interessant for andre veterinærar som arbeider med produksjonsdyr. Kurset skal gå føre seg på Teams. 

→Meld deg på her.

Du vil få ein e-post som stadfestar påmeldinga, og når kurset nærmar seg sender me ut lenke for deltaking til alle påmelde.

Tentativt program, med atterhald om endringar:
 

Tid

Tema

Ansvarleg

10:30-10:35

Introduksjon

Elisabeth S. Jordal, Veterinærinstituttet

10:35-11:20

Generelt om prion og prionsjukdom

Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet

11:20-11:25

Spørsmål

 

11:25-12:00

Lunsjpause

 

12:00-12:30

Skrapesjuke hos sau

Cecilie Ersdal, NMBU

12:30-13:00

Regelverk, forvalting, prøvetaking

Kristin Ruud Alvseike, Mattilsynet

13:00-13:05

Spørsmål, avslutning

Elisabeth S. Jordal, Veterinærinstituttet

 • Fagsamlingar for veterinærar på Jæren

  I samarbeid med NMBU Sandnes, Rogaland Veterinærforening og det lokale Mattilsynet vil Veterinærinstituttet i løpet av 2024 arrangera ei rekkje temasamlingar for veterinærar på Høyland i Sandnes. Målet er å samla det lokale veterinærkollegiet på tvers av arbeidsstad og bakgrunn for å presentera og diskutera ulike veterinærfaglege tema. Samlingane vil vera gratis å delta på.

  Beinproblematikk hos avlspurker – ein kasuistikk

  Når: 15. mai kl. 13.30 -15.00
  Kvar: Auditoriet på Høyland, Veterinærinstituttet/NMBU Sandnes
  Det blir servert kaffi og noko å bita i.

Opptak frå tidlegare webinar