Kurs og webinar

Her finner du en oversikt over kommende kurs og webinarer i 2023.

Webinar om helse og velferd hos hest - 13. mars

13. mars frå kl. 10.00-14:45 arrangerer Veterinærinstituttet for første gong webinar om helse og velferd hos hest. Kurset er meint for veterinærar i praksis og forvaltning, men er ope for alle interesserte. Helsedelen av kurset vil ha fokus på sjukdomen kverke både frå eit norsk og europeisk perspektiv, og under velferdsdelen vil haldvurdering, utandørshald og hovstell bli tematisert.

Kurset blir teke opp og vil bli lagt ut her på nettsidene våre for dei som ikkje får det med seg live, eller ønskjer ein repetisjon.

Meld deg på her. Frist: 9. mars.

Du vil få ein e-post som stadfestar påmeldinga, og når kurset nærmar seg sender me ut lenke for deltaking til alle påmelde.

 • Program
  Tid Emne Føredragshaldar
  10:00-10:05 Introduksjon Elisabeth S. Jordal, VI 
  10:05-10:20 Kverke i Noreg Arvid Reiersen, VI
  10:20-11:20 Strangles/Kverke Andrew Waller, Norvacc
  11:20-11:30  Spørsmål og diskusjon Andrew Waller, Arvid Reiersen
  11:30-12:00 Pause  
  12:00-12:15 For tynn eller for feit? Cecilie Mejdell, VI
  12:15-13:15 Utandørs hald av hest Cecilie Mejdell, VI
  13:15-13:25 Spørsmål Cecilie Mejdell
  13:25-13:30 Pause  
  13:30-14:30 Hovstell Tone Wien, Hovhelseteamet
  14:30-14:40 Spørsmål og diskusjon Tone Wien
  14:40-14:45 Avslutning Elisabeth S. Jordal, VI

Ta kontakt med Elisabeth Skatvedt Jordal ved spørsmål: Elisabeth.Skatvedt.Jordal@vetinst.no

Opptak fra tidligere webinarer