Kurs og webinar 2022

Følgende kurs er planlagt hos Veterinærinstituttet i 2022:

Opptak fra tidligere webinar

Webinar om ringorm på storfe 25. mai 2022:

Se spillelisten her.

Webinar om afrikansk svinepest 4. mai 2022: