Veterinærinstituttet markerer Én helse-dagen

I dag 3. november 2022 markeres den årlige Én helse-dagen, en global kampanje som retter oppmerksomhet mot behovet for en Én helse-tilnærming for å håndtere felles helsetrusler for mennesker, dyr og miljø. Koronapandemien har tydelig demonstrert betydningen av Én helse, og vist hvor nødvendig det er med tverrfaglig samarbeid for å forutse pandemier, og for å løse helseutfordringer på tvers av sektorer.

Det eksisterer en gjensidig avhengighet mellom helse for mennesker, dyr og i miljøet, hvor helsen til den ene parten påvirker helsen til de andre.

-Begrepet Én helse erkjenner en gjensidig avhengighet mellom humanhelse, dyrehelse og miljøhelse, og fremmer tverrfaglig samarbeid. Det betyr altså at helsen i den ene parten påvirker helsen til den andre. Derfor er det viktig med tverrfaglig samarbeid for å løse felles utfordringer. Gjennom våre aktiviteter påvirker vi mennesker gjennom helsen til både dyr og miljø, og det har konsekvenser også for vår egen helse. Vi må kunne forutse og begrense de negative konsekvensene av at vi mennesker blir flere, bor tettere og reiser mer, samt konsekvensene av mer intensiv matproduksjon, husdyrdrift og økt avskoging. Når vi arbeider med disse komplekse sammenhengene for å bedre vår felles helse, kaller vi det Én helse, forteller forsker og Én helse-koordinator ved Veterinærinstituttet Hannah Joan Jørgensen.

Veterinærinstituttet og Én helse

Veterinærinstituttet vil fortsette med kunnskapsoppbygging, forskning og beredskap for å sikre Norge kompetanse og kapasitet til å kunne stå imot det som truer helsen til mennesker, dyr og miljø.

-Å forstå sykdommene hos ville og domestiserte dyr og hvordan smitte kan overføres til andre dyr eller mennesker, er en viktig del av Veterinærinstituttet sitt samfunnsoppdrag. Instituttet bidrar til at norske dyr skal ha en god helse og god velferd, og dette arbeidet er et viktig bidrag til folkehelsen. Ved å jobbe med dyrehelse i et Én helse-perspektiv, sikrer vi at mennesker og dyr kan spise trygg mat og fôr, sier administrerende direktør Torill Moseng.

Norge er forpliktet til internasjonalt samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Veterinærinstituttet bidrar til forskning, diagnostikk og utviklingsstøtte i både landbaserte og akvatiske prosjekter over hele verden.

Satser stort på Én helse-prosjekter

Veterinærinstituttet har satset stort på Én helse samarbeidsprosjekter innen EU som fokuserer på matbårne zoonoser, antibiotikaresistens og nye, smittsomme helsetrusler.  Målsetningene er nettverksbygging, nye forskningsfunn, publikasjoner og harmonisering av data og metoder. Veterinærinstituttet deltar i hele 21 OHEJP-prosjekter, og har bidratt med betydelige midler i disse prosjektene, rundt 18 millioner kroner. EU finansier 55% av prosjektene mens de resterende 45% kommer fra institusjonene selv. Blant andre aktuelle prosjekter er disse:


I 2021 bidro Veterinærinstituttet sterkt faglig på Norges første Én helse-konferanse. Flere forskere fra instituttet presenterte sitt «Én helse-arbeid «innen temaer som CWD, matsikkerhet og overvåkningssystemer for zoonoser. Det var første gang de ulike og bredt sammensatte norske fagmiljøene, som har en rolle innen «Én helse», møtes og koples sammen i en slik konferanse. Les mer om konferansen her.

Én helse-nettside

Veterinærinstituttet har opprettet en egen nettside for Veterinærinstituttets satsning og aktiviteter innen Én Helse. Bli bedre kjent med temaer som Én helse og zoonoser, Én helse og antibiotikaresistens og Én helse og vilt. Få også med deg hvorfor vi trenger en Én helse-tilnærming.

→ Her kan du se Én helse-nettsiden.


Aktuelle lenker:

Del artikkel